Kết quả tìm kiếm

Kết quả với từ khoá: "PRDLL"

Đèn LED Downlight 7W âm trần có Dimmer PRDLL110L7/D
Đèn LED Downlight 7W âm trần có Dimmer PRDLL110L7/D
Mã sản phẩm : PRDLL110L7/D
Công suất : 7  W
Quang thông : 630  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
719.000VND
Đèn LED Downlight 35W âm trần có Dimmer PRDLL230L35/D
Đèn LED Downlight 35W âm trần có Dimmer PRDLL230L35/D
Mã sản phẩm : PRDLL230L35/D
Công suất : 35  W
Quang thông : 3150  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.186.000VND
Đèn LED Downlight 35W âm trần PRDLL230L35
Đèn LED Downlight 35W âm trần PRDLL230L35
Mã sản phẩm : PRDLL230L35
Công suất : 35  W
Quang thông : 3150  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.681.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần có Dimmer PRDLL180L20/D
Đèn LED Downlight 20W âm trần có Dimmer PRDLL180L20/D
Mã sản phẩm : PRDLL180L20/D
Công suất : 20  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.631.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần PRDLL180L20
Đèn LED Downlight 20W âm trần PRDLL180L20
Mã sản phẩm : PRDLL180L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.082.000VND
Đèn LED Downlight 12W âm trần có Dimmer PRDLL139L12/D
Đèn LED Downlight 12W âm trần có Dimmer PRDLL139L12/D
Mã sản phẩm : PRDLL139L12/D
Công suất : 12  W
Quang thông : 1080  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.126.000VND
Đèn LED Downlight 12W âm trần PRDLL139L12
Đèn LED Downlight 12W âm trần PRDLL139L12
Mã sản phẩm : PRDLL139L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1080  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
596.000VND
Đèn LED Downlight 7W âm trần PRDLL110L7
Đèn LED Downlight 7W âm trần PRDLL110L7
Mã sản phẩm : PRDLL110L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 630  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
383.000VND