Kết quả tìm kiếm

Kết quả với từ khoá: "bulb"

Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5065E27L
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5065E27L
Mã sản phẩm : PBCD5065E27L
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
402.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5042E27L
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5042E27L
Mã sản phẩm : PBCD5042E27L
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
402.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5030E27L
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5030E27L
Mã sản phẩm : PBCD5030E27L
Công suất : 50  W
Quang thông : 4750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
402.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4065E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4065E27L
Mã sản phẩm : PBCD4065E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
291.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4042E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4042E27L
Mã sản phẩm : PBCD4042E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
291.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4030E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4030E27L
Mã sản phẩm : PBCD4030E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 3800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
291.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCD3065E27L
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCD3065E27L
Mã sản phẩm : PBCD3065E27L
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCD3042E27L
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCD3042E27L
Mã sản phẩm : PBCD3042E27L
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCD3030E27L
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCD3030E27L
Mã sản phẩm : PBCD3030E27L
Công suất : 30  W
Quang thông : 2850  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCD2065E27L
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCD2065E27L
Mã sản phẩm : PBCD2065E27L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
162.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCD2042E27L
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCD2042E27L
Mã sản phẩm : PBCD2042E27L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
162.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCD2030E27L
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCD2030E27L
Mã sản phẩm : PBCD2030E27L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
162.000VND
Xem thêm