Kết quả tìm kiếm

Kết quả với từ khoá: "bulb"

Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4065E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4065E27L
Mã sản phẩm : PBCD4065E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
230.000VND
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4042E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCD4042E27L
Mã sản phẩm : PBCD4042E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
230.000VND
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD965E27L
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD965E27L
Mã sản phẩm : PBCD965E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
63.000VND
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD942E27L
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD942E27L
Mã sản phẩm : PBCD942E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
63.000VND
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD930E27L
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD930E27L
Mã sản phẩm : PBCD930E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 855  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
63.000VND
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD765E27L
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD765E27L
Mã sản phẩm : PBCD765E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
58.000VND
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD742E27L
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD742E27L
Mã sản phẩm : PBCD742E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
58.000VND
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD730E27L
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD730E27L
Mã sản phẩm : PBCD730E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 665  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
58.000VND
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD565E27L
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD565E27L
Mã sản phẩm : PBCD565E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD542E27L
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD542E27L
Mã sản phẩm : PBCD542E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD530E27L
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD530E27L
Mã sản phẩm : PBCD530E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5065E27L
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCD5065E27L
Mã sản phẩm : PBCD5065E27L
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
318.000VND