Kết quả tìm kiếm

Kết quả với từ khoá: "nam châm"

Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 7W PM35D7L
Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 7W PM35D7L
Mã sản phẩm : PM35D7L
Công suất : 7  W
1.410.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 12W PM35D12L
Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 12W PM35D12L
Mã sản phẩm : PM35D12L
Công suất : 12  W
1.551.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 20W PM35D20L
Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 20W PM35D20L
Mã sản phẩm : PM35D20L
Công suất : 20  W
1.658.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm SMD nam châm 10W PM35E10L
Đèn LED pha tiêu điểm SMD nam châm 10W PM35E10L
Mã sản phẩm : PM35E10L
Công suất : 10  W
1.895.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm SMD nam châm 20W PM35E20L
Đèn LED pha tiêu điểm SMD nam châm 20W PM35E20L
Mã sản phẩm : PM35E20L
Công suất : 20  W
2.439.000VND
Đèn treo trần nam châm 5W PM35G5L
Đèn treo trần nam châm 5W PM35G5L
Mã sản phẩm : PM35G5L
Công suất : 5  W
1.528.000VND
Đèn LED nam châm mica 12W PM35A12L
Đèn LED nam châm mica 12W PM35A12L
Mã sản phẩm : PM35A12L
Công suất : 12  W
1.232.000VND
Đèn LED nam châm mica 20W PM35A20L
Đèn LED nam châm mica 20W PM35A20L
Mã sản phẩm : PM35A20L
Công suất : 20  W
1.504.000VND
Đèn LED nam châm mica 40W PM35A40L
Đèn LED nam châm mica 40W PM35A40L
Mã sản phẩm : PM35A40L
Công suất : 40  W
2.865.000VND
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 10W PM35B10L
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 10W PM35B10L
Mã sản phẩm : PM35B10L
Công suất : 10  W
1.350.000VND
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 20W PM35B20L
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 20W PM35B20L
Mã sản phẩm : PM35B20L
Công suất : 20  W
1.705.000VND
Đèn LED tán quang nam châm 10W PM35C10L
Đèn LED tán quang nam châm 10W PM35C10L
Mã sản phẩm : PM35C10L
Công suất : 10  W
1.386.000VND