Kết quả tìm kiếm

Kết quả với từ khoá: "panel tròn"

Đèn LED Panel tròn G120 105/6
Đèn LED Panel tròn G120 105/6
Mã sản phẩm : G120 105/6
Công suất : 6  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
180.000VND
Đèn LED Panel tròn G145 130/9
Đèn LED Panel tròn G145 130/9
Mã sản phẩm : G145 130/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
235.000VND
Đèn LED Panel tròn G170 155/12
Đèn LED Panel tròn G170 155/12
Mã sản phẩm : G170 155/12 
Công suất : 12  W
Quang thông : 950  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
290.000VND
Đèn LED Panel tròn G120 105/6ĐM
Đèn LED Panel tròn G120 105/6ĐM
Mã sản phẩm : G120 105/6ĐM
Công suất : 6  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
255.000VND
Đèn LED Panel tròn G145 130/9ĐM
Đèn LED Panel tròn G145 130/9ĐM
Mã sản phẩm : G145 130/9ĐM
Công suất : 9  W
Quang thông : 750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
310.000VND
Đèn LED Panel tròn G170 155/12ĐM
Đèn LED Panel tròn G170 155/12ĐM
Mã sản phẩm : G170 155/12ĐM
Công suất : 12  W
Quang thông : 950  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
385.000VND