Kết quả tìm kiếm

Kết quả với từ khoá: "pdpa"

Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
Mã sản phẩm : PDPA167L18/D
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.063.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần có Dimmer PDPA162L12/D
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần có Dimmer PDPA162L12/D
Mã sản phẩm : PDPA162L12/D
Công suất : 12  W
Quang thông : 1111  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
832.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần có Dimmer PDPA122L9/D
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần có Dimmer PDPA122L9/D
Mã sản phẩm : PDPA122L9/D
Công suất : 9  W
Quang thông : 815  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
765.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
Mã sản phẩm : PDPA97L7/D
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
533.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
Mã sản phẩm : PDPA167L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
514.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12
Mã sản phẩm : PDPA162L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1111  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
326.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9
Mã sản phẩm : PDPA122L9
Công suất : 9  W
Quang thông : 815  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
Mã sản phẩm : PDPA97L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA97L7–E
Công suất : 7  W
Quang thông : 490  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA122L9-E
Công suất : 9  W
Quang thông : 684  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA162L12-E
Công suất : 12  W
Quang thông : 1094  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA167L18-E
Công suất : 18  W
Quang thông : 1507  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Xem thêm