Kết quả tìm kiếm

Kết quả với từ khoá: "tube"

Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLI20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLI20LT8
Mã sản phẩm : PFLI20LT8 
Công suất : 20  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
595.000VND
Xem thêm
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLI10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLI10LT8
Mã sản phẩm : PFLI10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
328.000VND
Xem thêm
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLH20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLH20LT8
Mã sản phẩm : PFLH20LT8
Công suất : 20  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
495.000VND
Xem thêm
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLH10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLH10LT8
Mã sản phẩm : PFLH10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1450  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
278.000VND
Xem thêm
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLNN20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLNN20LT8
Mã sản phẩm : PFLNN20LT8
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
234.000VND
Xem thêm
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLNN10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLNN10LT8
Mã sản phẩm : PFLNN10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
192.000VND
Xem thêm
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLMM20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLMM20LT8
Mã sản phẩm : PFLMM20LT8
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
221.000VND
Xem thêm
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLMM10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLMM10LT8
Mã sản phẩm : PFLMM10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
183.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led tube hai đầu 18W CFLA18LT8
Bóng đèn led tube hai đầu 18W CFLA18LT8
Mã sản phẩm : CFLA18LT8
Công suất : 18  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
158.000VND
Xem thêm
Bóng đèn led tube hai đầu 9W CFLA9LT8
Bóng đèn led tube hai đầu 9W CFLA9LT8
Mã sản phẩm : CFLA9LT8
Công suất : 9  W
Quang thông : 990  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
120.000VND
Xem thêm
Bộ đèn LED Tube T5 PLT58
Bộ đèn LED Tube T5 PLT58
Mã sản phẩm : PLT58
Công suất : 8  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
199.000VND
Xem thêm
Bộ đèn LED Tube T5 PLT516
Bộ đèn LED Tube T5 PLT516
Mã sản phẩm : PLT516
Công suất : 16  W
Quang thông : 1440  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
295.000VND
Xem thêm