Timeline

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

Bạn cần cung cấp cho Paragon bản vẽ 3D hoặc bản thiết kế Autocad của ngôi nhà trước khi tiến hành thiết kế. Nếu không có bản vẽ 3D của ngôi nhà, bạn có thể sử dụng ứng dụng thiết kế chiếu sáng bằng Plug-in Paragon trên điện thoại (chỉ thiết kế cho một phòng cụ thể).

Tiếp tục trong đội tiên phong công nghệ chiếu sáng LED tại Việt nam

1

Cung cấp bản vẽ

Proin ultricies