• 05-04-2019
  • 3908 Views

Chỉ số IK là gì và có ý nghĩa như thế nào trên mỗi thiết bị điện?

1. Chỉ số IK là gì?

IK ( Impact resistance), khả năng chống tác động cơ học bên ngoài của thiết bị.
IK là thông số nằm trong tiêu chuẩn IEC 62262.

2. Cấu trúc của chỉ số IK:

IK bao gồm hai con số từ 00 đến 10 xác định khả năng chống va đập và tác động bên ngoài vào thiết bị.

3. Công dụng của chỉ số IK:

Khi đèn đặt trong các môi trường có độ rung lớn như các nhà máy công nghiệp nặng, trên các phương tiện giao thông, hoặc trên công trường thì IK là một chỉ số rất quan trọng.
Bạn cần chọn các đèn chống rung, chống sốc với chỉ số IK phù hợp để tránh hư hỏng cho thiết bị.