THÔNG BÁO

V/v: Chính sách bảo mật thông tin 

A. Thu thập thông tin

 • Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ sự tự nguyện của khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua các cách thức minh bạch và hợp pháp.
 • Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, thông tin liên quan đến định danh (ví dụ thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc tài liệu định danh có ảnh khác), thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu, những mối quan tâm của khách hàng, và những thông tin khác Khách hàng đã cung cấp cho công ty.
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu hoặc có liên quan đến công việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và mục tiêu hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng để hỗ trợ khách hàng thực hiện lựa chọn đúng sản phẩm và dịch vụ mong muốn.
 • Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ thống điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập trang web cập nhật, địa điểm truy cập Internet và các mục tiêu mà khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng trang web hoàn thiện và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm thiện chí của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật Thông tin Trực tuyến trên Website chính thức của công ty.

B. Sử dụng Thông tin cá nhân

 • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc do các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà luật quy định. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của PARAGON ở các khu vực pháp lý. Lý do khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải thực thi theo pháp luật tại khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài nhóm công ty của chúng tôi với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của luật pháp, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nhóm nội bộ các công ty của PARAGON nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng để bắt kịp nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình giảm giá mà khách hàng có thể quan tâm đến.
 • Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi họ không còn cần thiết để trả lời các mục đích thu thập hoặc khi luật có quy định.
 • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, công việc đó là cần thiết để có thể đạt được mục đích sử dụng của thông tin.

C. Phương thức bảo vệ

 • Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng các phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, Ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc ứng dụng thông tin trái phép .
 • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

D. Cam kết bảo mật

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát công việc điều hành các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực hiện việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng đối với trường hợp khách hàng có đăng ký tài khoản truy cập vào hệ thống thông tin của Paragon xây dựng.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về công việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được luật cho phép.

E. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo

 • Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của quý khách hàng, tuyệt đối không mua bán, trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3 vì mục đích thương mại. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng gửi email khiếu nại đến email Support@pargon.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số 09144 09142 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 3 ngày làm việc (trừ chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.