Chứng nhận

Business License
EEW Exclusive Distributor
DIALux Partner Certificate 2023
Paragon Trademark Registration
ISO 9001:2015 Certificate - English
ISO 9001:2015 Certificate - VIetnamese
CTS Declaration of Conformity - Floodlight
CTS Declaration of Conformity - Weather & Dust Proof Luminaire
Quatest 3 Test Report - LED Downlight
Quatest 3 Test Report - Garden LED Light
Quatest 3 Test Report - Spotlight
Quatest 3 Test Report - LED Highbay
Chứng nhận hợp quy

Sản phẩm tiêu biểu

Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Mã sản phẩm : PSOSA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
6.732.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
Mã sản phẩm : PSOSA40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
8.296.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
Mã sản phẩm : PSOSA60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
10.062.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
Mã sản phẩm : PSOSA100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
13.942.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
Mã sản phẩm : PSOSA120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
15.337.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
Mã sản phẩm : PSOSA180L
Công suất : 180  W
Quang thông : 5800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
16.650.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
Mã sản phẩm : PSOSE10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.550.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
Mã sản phẩm : PSOSE20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.230.000VND