Dự án Việt Nam

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 2
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 2

Vị trí : Bình Thuận, Việt Nam

Xem chi tiết
Mekophar
Mekophar

Vị trí : KCN Cao, Q.9, HCM, Việt Nam

Xem chi tiết
Nhà máy Casarredo
Nhà máy Casarredo

Vị trí : Bình Dương, Việt Nam

Xem chi tiết
River Gate
River Gate

Vị trí : Q.4, HCM, Việt Nam

Xem chi tiết
Kingston Residence
Kingston Residence

Vị trí : Q.Phú Nhuận, HCM, Việt Nam

Xem chi tiết
Orchard Garden
Orchard Garden

Vị trí : Q. Phú Nhuận, HCM, Việt Nam

Xem chi tiết