Projects in Vietnam

Tòa nhà Vietjet
Tòa nhà Vietjet

Vị trí : KCN Cao, Q.9, HCM, Việt Nam

Details
ParcSpring
ParcSpring

Vị trí : Q.2, HCM, Việt Nam

Details
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 2
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 2

Position: Bình Thuận, Việt Nam

Details
Mekophar
Mekophar

Position: KCN Cao, Q.9, HCM, Việt Nam

Details
Nhà máy Casarredo
Nhà máy Casarredo

Position: Bình Dương, Việt Nam

Details
River Gate
River Gate

Position: Q.4, HCM, Việt Nam

Details
Kingston Residence
Kingston Residence

Position: Q.Phú Nhuận, HCM, Việt Nam

Details
Orchard Garden
Orchard Garden

Position: Q. Phú Nhuận, HCM, Việt Nam

Details