Nhà Máy Xử Lý và Tái Chế Chất Thải Công Nghiệp – Nguy Hại

Position: Xã Đa Phước - Huyện Bình Chánh - TPHCM