NOVAWORLD – BÌNH THUẬN

Position: Xã Tiến Thành - TP Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận