Bộ đèn LED chụp Mica

Bộ đèn LED chụp Mica
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO20L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO20L
Mã sản phẩm : PCFOO20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
250.000VND
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO30L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO30L
Mã sản phẩm : PCFOO30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
350.000VND
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO50L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO50L
Mã sản phẩm : PCFOO50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 6000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
398.000VND
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO75L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO75L
Mã sản phẩm : PCFOO75L
Công suất : 75  W
Quang thông : 9000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
498.000VND
Đèn LED nam châm mica 12W PM35A12L
Đèn LED nam châm mica 12W PM35A12L
New!
Mã sản phẩm : PM35A12L
Công suất : 12  W
1.232.000VND
Đèn LED nam châm mica 20W PM35A20L
Đèn LED nam châm mica 20W PM35A20L
New!
Mã sản phẩm : PM35A20L
Công suất : 20  W
1.504.000VND
Đèn LED nam châm mica 40W PM35A40L
Đèn LED nam châm mica 40W PM35A40L
New!
Mã sản phẩm : PM35A40L
Công suất : 40  W
2.865.000VND
Đèn LED chụp mica PBLA33L
Đèn LED chụp mica PBLA33L
Mã sản phẩm : PBLA33L
Công suất : 33  W
Quang thông : 5210  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN18L ECO
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN18L ECO
Mã sản phẩm : PCFNN18L-E
Công suất : 18  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN20L
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN20L
Mã sản phẩm : PCFNN20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
309.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN36L ECO
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN36L ECO
Mã sản phẩm : PCFNN36L-E
Công suất : 36  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
364.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN40L
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN40L
Mã sản phẩm : PCFNN40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
568.000VND