Bộ đèn LED chụp Mica

Bộ đèn LED chụp Mica
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO20L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO20L
New!
Mã sản phẩm : PCFOO20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
250.000VND
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO30L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO30L
New!
Mã sản phẩm : PCFOO30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
350.000VND
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO50L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO50L
New!
Mã sản phẩm : PCFOO50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 6000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
398.000VND
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO75L
Bộ đèn LED chụp mica PCFOO75L
New!
Mã sản phẩm : PCFOO75L
Công suất : 75  W
Quang thông : 9000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
498.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN18L ECO
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN18L ECO
New!
Mã sản phẩm : PCFNN18L-E
Công suất : 18  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN20L
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN20L
Mã sản phẩm : PCFNN20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
309.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN36L ECO
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN36L ECO
New!
Mã sản phẩm : PCFNN36L-E
Công suất : 36  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
364.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN40L
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN40L
Mã sản phẩm : PCFNN40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
568.000VND
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN50L
Bộ đèn LED chụp MICA PCFNN50L
New!
Mã sản phẩm : PCFNN50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 5500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
568.000VND
Bộ đèn LED Tube T5 PLT516
Bộ đèn LED Tube T5 PLT516
Mã sản phẩm : PLT516
Công suất : 16  W
Quang thông : 1440  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
295.000VND
Bộ đèn LED Tube T5 PLT58
Bộ đèn LED Tube T5 PLT58
Mã sản phẩm : PLT58
Công suất : 8  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
199.000VND