Bộ đèn LED tube

Bộ đèn LED tube
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA218L36
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA218L36
Mã sản phẩm : CBLA218L36
Công suất : 36  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
349.000VND
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA118L18
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA118L18
Mã sản phẩm : CBLA118L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
194.000VND
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA29L18
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA29L18
Mã sản phẩm : CBLA29L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1980  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
250.000VND
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA19L9
Bộ đèn LED Tube hai đầu kiểu Batten CBLA19L9
Mã sản phẩm : CBLA19L9
Công suất : 9  W
Quang thông : 990  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
139.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB118L10
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB118L10
Mã sản phẩm : PIFB118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
239.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB218L20
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB218L20
Mã sản phẩm : PIFB218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
426.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB136L18
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB136L18
Mã sản phẩm : PIFB136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
319.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB236L36
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB236L36
Mã sản phẩm : PIFB236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
546.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG118L10
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG118L10
Mã sản phẩm : PCFG118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
235.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG218L20
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG218L20
Mã sản phẩm : PCFG218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
376.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG136L18
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG136L18
Mã sản phẩm : PCFG136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
307.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG236L36
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG236L36
Mã sản phẩm : PCFG236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
502.000VND