Bộ đèn LED tube

Bộ đèn LED tube
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB118L10
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB118L10
Mã sản phẩm : PIFB118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
239.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB218L20
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB218L20
Mã sản phẩm : PIFB218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
426.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB136L18
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB136L18
Mã sản phẩm : PIFB136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
319.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB236L36
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PIFB236L36
Mã sản phẩm : PIFB236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
546.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG118L10
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG118L10
Mã sản phẩm : PCFG118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
235.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG218L20
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG218L20
Mã sản phẩm : PCFG218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
376.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG136L18
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG136L18
Mã sản phẩm : PCFG136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
307.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG236L36
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFG236L36
Mã sản phẩm : PCFG236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
502.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM110L10
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM110L10
Mã sản phẩm : PCFMM110L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1245  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
189.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM120L20
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM120L20
Mã sản phẩm : PCFMM120L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
244.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM210L20
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM210L20
Mã sản phẩm : PCFMM210L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
350.000VND
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM220L40
Bộ đèn LED Tube kiểu Batten PCFMM220L40
Mã sản phẩm : PCFMM220L40
Công suất : 40  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
449.000VND