Bộ đèn LED có vòm phản quang

Bộ đèn LED có vòm phản quang
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC118L10
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC118L10
Mã sản phẩm : PIFC118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
421.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC136L18
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC136L18
Mã sản phẩm : PIFC136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
558.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC236L36
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC236L36
Mã sản phẩm : PIFC236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
878.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC218L20
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC218L20
Mã sản phẩm : PIFC218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
688.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC336L54
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC336L54
Mã sản phẩm : PIFC336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 6000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.290.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC436L72
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFC436L72
Mã sản phẩm : PIFC436L72
Công suất : 80  W
Quang thông : 8000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.609.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE118L10
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE118L10
Mã sản phẩm : PIFE118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 950  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
352.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE136L18
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE136L18
Mã sản phẩm : PIFE136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 1900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
534.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE218L20
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE218L20
Mã sản phẩm : PIFE218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
612.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE236L36
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE236L36
Mã sản phẩm : PIFE236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
751.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE336L54
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE336L54
Mã sản phẩm : PIFE336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 5700  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.183.000VND
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE436L72
Bộ đèn LED có vòm phản quang PIFE436L72
Mã sản phẩm : PIFE436L72
Công suất : 80  W
Quang thông : 7600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.512.000VND