Bộ đèn LED V Shape

Bộ đèn LED V Shape
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn LED V-Shape PIFA118L10
Bộ đèn LED V-Shape PIFA118L10
Mã sản phẩm : PIFA118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
299.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFA136L18
Bộ đèn LED V-Shape PIFA136L18
Mã sản phẩm : PIFA136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
346.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFA218L20
Bộ đèn LED V-Shape PIFA218L20
Mã sản phẩm : PIFA218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
472.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFA236L36
Bộ đèn LED V-Shape PIFA236L36
Mã sản phẩm : PIFA236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
597.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFA336L54
Bộ đèn LED V-Shape PIFA336L54
Mã sản phẩm : PIFA336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 6600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
796.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ118L10
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ118L10
Mã sản phẩm : PIFQ118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
347.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ136L18
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ136L18
Mã sản phẩm : PIFQ136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
459.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ218L20
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ218L20
Mã sản phẩm : PIFQ218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
613.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ236L36
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ236L36
Mã sản phẩm : PIFQ236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
761.000VND
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ336L54
Bộ đèn LED V-Shape PIFQ336L54
Mã sản phẩm : PIFQ336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 6600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.041.000VND