Bộ đèn LED V Shape

Bộ đèn LED V Shape
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn LED V shape PIFA118L10
Bộ đèn LED V shape PIFA118L10
Mã sản phẩm : PIFA118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
378.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFA136L18
Bộ đèn LED V shape PIFA136L18
Mã sản phẩm : PIFA136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
438.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFA218L20
Bộ đèn LED V shape PIFA218L20
Mã sản phẩm : PIFA218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
597.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFA236L36
Bộ đèn LED V shape PIFA236L36
Mã sản phẩm : PIFA236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
755.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFA336L54
Bộ đèn LED V shape PIFA336L54
Mã sản phẩm : PIFA336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 6600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.007.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFQ118L10
Bộ đèn LED V shape PIFQ118L10
Mã sản phẩm : PIFQ118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
439.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFQ136L18
Bộ đèn LED V shape PIFQ136L18
Mã sản phẩm : PIFQ136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
581.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFQ218L20
Bộ đèn LED V shape PIFQ218L20
Mã sản phẩm : PIFQ218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
775.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFQ236L36
Bộ đèn LED V shape PIFQ236L36
Mã sản phẩm : PIFQ236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
963.000VND
Bộ đèn LED V shape PIFQ336L54
Bộ đèn LED V shape PIFQ336L54
Mã sản phẩm : PIFQ336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 6600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.317.000VND