PBCB Series

PBCB Series
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bóng đèn LED Bulb 3w – E27 PBCB330E27L
Bóng đèn LED Bulb 3w – E27 PBCB330E27L
Mã sản phẩm : PBCB330E27L
Công suất : 3  W
Quang thông : 285  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
36.000VND
Bóng đèn LED Bulb 3w – E27 PBCB342E27L
Bóng đèn LED Bulb 3w – E27 PBCB342E27L
Mã sản phẩm : PBCB342E27L
Công suất : 3  W
Quang thông : 285  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
36.000VND
Bóng đèn LED Bulb 3w – E27 PBCB365E27L
Bóng đèn LED Bulb 3w – E27 PBCB365E27L
Mã sản phẩm : PBCB365E27L
Công suất : 3  W
Quang thông : 285  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
36.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Mã sản phẩm : PBCB530E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Mã sản phẩm : PBCB542E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Mã sản phẩm : PBCB565E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Mã sản phẩm : PBCB730E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 665  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB742E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB742E27L
Mã sản phẩm : PBCB742E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB765E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB765E27L
Mã sản phẩm : PBCB765E27L
Công suất : 7  W
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB930E27L
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB930E27L
Mã sản phẩm : PBCB930E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 855  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB942E27L
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB942E27L
Mã sản phẩm : PBCB942E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB965E27L
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB965E27L
Mã sản phẩm : PBCB965E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND