PBCB Series

PBCB Series
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Mã sản phẩm : PBCB530E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Mã sản phẩm : PBCB542E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Mã sản phẩm : PBCB565E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Mã sản phẩm : PBCB730E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 665  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB742E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB742E27L
Mã sản phẩm : PBCB742E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB765E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB765E27L
Mã sản phẩm : PBCB765E27L
Công suất : 7  W
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB930E27L
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB930E27L
Mã sản phẩm : PBCB930E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 855  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB942E27L
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB942E27L
Mã sản phẩm : PBCB942E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB965E27L
Bóng đèn LED Bulb 9w – E27 PBCB965E27L
Mã sản phẩm : PBCB965E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1130E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1130E27L
Mã sản phẩm : PBCB1130E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1045  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
101.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1142E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1142E27L
Mã sản phẩm : PBCB1142E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
101.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1165E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1165E27L
Mã sản phẩm : PBCB1165E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
101.000VND