PBCC Series

PBCC Series
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCC2030E27L
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCC2030E27L
Mã sản phẩm : PBCC2030E27L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
182.000VND
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCC2042E27L
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCC2042E27L
Mã sản phẩm : PBCC2042E27L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
182.000VND
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCC2065E27L
Bóng đèn led bulb 20w – E27 PBCC2065E27L
Mã sản phẩm : PBCC2065E27L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
182.000VND
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCC3030E27L
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCC3030E27L
Mã sản phẩm : PBCC3030E27L
Công suất : 30  W
Quang thông : 2850  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
256.000VND
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCC3042E27L
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCC3042E27L
Mã sản phẩm : PBCC3042E27L
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
256.000VND
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCC3065E27L
Bóng đèn led bulb 30w – E27 PBCC3065E27L
Mã sản phẩm : PBCC3065E27L
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
256.000VND
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCC4030E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCC4030E27L
Mã sản phẩm : PBCC4030E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 3800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
388.000VND
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCC4042E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCC4042E27L
Mã sản phẩm : PBCC4042E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
388.000VND
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCC4065E27L
Bóng đèn led bulb 40w – E27 PBCC4065E27L
Mã sản phẩm : PBCC4065E27L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
388.000VND
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCC5030E27L
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCC5030E27L
Mã sản phẩm : PBCC5030E27L
Công suất : 50  W
Quang thông : 4750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
582.000VND
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCC5042E27L
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCC5042E27L
Mã sản phẩm : PBCC5042E27L
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
582.000VND
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCC5065E27L
Bóng đèn led bulb 50w – E27 PBCC5065E27L
Mã sản phẩm : PBCC5065E27L
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
582.000VND