PBCD Series

PBCD Series
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD530E27L
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD530E27L
Mã sản phẩm : PBCD530E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD542E27L
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD542E27L
Mã sản phẩm : PBCD542E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD565E27L
Bóng đèn led bulb 5w – E27 PBCD565E27L
Mã sản phẩm : PBCD565E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
65.000VND
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD730E27L
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD730E27L
Mã sản phẩm : PBCD730E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 665  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD742E27L
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD742E27L
Mã sản phẩm : PBCD742E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD765E27L
Bóng đèn led bulb 7w – E27 PBCD765E27L
Mã sản phẩm : PBCD765E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
73.000VND
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD930E27L
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD930E27L
Mã sản phẩm : PBCD930E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 855  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD942E27L
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD942E27L
Mã sản phẩm : PBCD942E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD965E27L
Bóng đèn led bulb 9w – E27 PBCD965E27L
Mã sản phẩm : PBCD965E27L
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCD1130E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCD1130E27L
Mã sản phẩm : PBCD1130E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1045  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
101.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCD1142E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCD1142E27L
Mã sản phẩm : PBCD1142E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
101.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCD1165E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCD1165E27L
Mã sản phẩm : PBCD1165E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
101.000VND