Bóng đèn LED Tube

Bóng đèn LED Tube
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bóng đèn led tube hai đầu 9W CFLA9LT8
Bóng đèn led tube hai đầu 9W CFLA9LT8
Mã sản phẩm : CFLA9LT8
Công suất : 9  W
Quang thông : 990  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
120.000VND
Bóng đèn led tube hai đầu 25W CFLA25LT8
Bóng đèn led tube hai đầu 25W CFLA25LT8
Mã sản phẩm : CFLA25LT8
Công suất : 25  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
168.000VND
Bóng đèn led tube hai đầu 18W CFLA18LT8
Bóng đèn led tube hai đầu 18W CFLA18LT8
Mã sản phẩm : CFLA18LT8
Công suất : 18  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
158.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLMM10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLMM10LT8
Mã sản phẩm : PFLMM10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
183.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLMM20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLMM20LT8
Mã sản phẩm : PFLMM20LT8
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
221.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLNN10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLNN10LT8
Mã sản phẩm : PFLNN10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
192.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLNN20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLNN20LT8
Mã sản phẩm : PFLNN20LT8
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
234.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLH10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLH10LT8
Mã sản phẩm : PFLH10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1450  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
278.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLH20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLH20LT8
Mã sản phẩm : PFLH20LT8
Công suất : 20  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
495.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLI10LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 10W PFLI10LT8
Mã sản phẩm : PFLI10LT8
Công suất : 10  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
328.000VND
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLI20LT8
Bóng đèn LED Tube một đầu 20W PFLI20LT8
Mã sản phẩm : PFLI20LT8 
Công suất : 20  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
595.000VND