Bóng đèn LED

Bóng đèn LED
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bóng đèn led tube hai đầu 9W CFLA9LT8
Bóng đèn led tube hai đầu 9W CFLA9LT8
Mã sản phẩm : CFLA9LT8
Công suất : 9  W
Quang thông : 990  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
95.000VND
Bóng đèn led tube hai đầu 18W CFLA18LT8
Bóng đèn led tube hai đầu 18W CFLA18LT8
Mã sản phẩm : CFLA18LT8
Công suất : 18  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
125.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1130E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1130E27L
Mã sản phẩm : PBCB1130E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1045  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1142E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1142E27L
Mã sản phẩm : PBCB1142E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1165E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1165E27L
Mã sản phẩm : PBCB1165E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1330E27L
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1330E27L
Mã sản phẩm : PBCB1330E27L
Công suất : 13  W
Quang thông : 1235  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
95.000VND
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1342E27L
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1342E27L
Mã sản phẩm : PBCB1342E27L
Công suất : 13  W
Quang thông : 1300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
95.000VND
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1365E27L
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1365E27L
Mã sản phẩm : PBCB1365E27L
Công suất : 13  W
Quang thông : 1300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
95.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Mã sản phẩm : PBCB530E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Mã sản phẩm : PBCB542E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Mã sản phẩm : PBCB565E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Mã sản phẩm : PBCB730E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 665  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
58.000VND