Bóng đèn LED Bulb

Bóng đèn LED Bulb
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1130E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1130E27L
Mã sản phẩm : PBCB1130E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1045  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1142E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1142E27L
Mã sản phẩm : PBCB1142E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1165E27L
Bóng đèn led bulb 11w – E27 PBCB1165E27L
Mã sản phẩm : PBCB1165E27L
Công suất : 11  W
Quang thông : 1100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
80.000VND
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1330E27L
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1330E27L
Mã sản phẩm : PBCB1330E27L
Công suất : 13  W
Quang thông : 1235  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
95.000VND
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1342E27L
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1342E27L
Mã sản phẩm : PBCB1342E27L
Công suất : 13  W
Quang thông : 1300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
95.000VND
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1365E27L
Bóng đèn led bulb 13w – E27 PBCB1365E27L
Mã sản phẩm : PBCB1365E27L
Công suất : 13  W
Quang thông : 1300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
95.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB530E27L
Mã sản phẩm : PBCB530E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB542E27L
Mã sản phẩm : PBCB542E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Bóng đèn LED Bulb 5w – E27 PBCB565E27L
Mã sản phẩm : PBCB565E27L
Công suất : 5  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
51.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB730E27L
Mã sản phẩm : PBCB730E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 665  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
58.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB742E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB742E27L
Mã sản phẩm : PBCB742E27L
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
58.000VND
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB765E27L
Bóng đèn LED Bulb 7w – E27 PBCB765E27L
Mã sản phẩm : PBCB765E27L
Công suất : 7  W
Tuổi thọ : 25000  giờ
58.000VND