Đèn đường LED

Đèn đường LED
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn đường LED PSTM100L
Đèn đường LED PSTM100L
Mã sản phẩm : PSTM100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 10500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
6.622.000VND
Đèn đường LED PSTM120L
Đèn đường LED PSTM120L
Mã sản phẩm : PSTM120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 12600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
7.863.000VND
Đèn đường LED PSTM150L
Đèn đường LED PSTM150L
Mã sản phẩm : PSTM150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 15750  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
11.307.000VND
Đèn đường LED PSTM240L
Đèn đường LED PSTM240L
Mã sản phẩm : PSTM240L
Công suất : 240  W
Quang thông : 25200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
16.472.000VND
Đèn đường LED PSTN80L
Đèn đường LED PSTN80L
Mã sản phẩm : PSTN80L
Công suất : 80  W
Quang thông : 8400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
5.648.000VND
Đèn đường LED PSTN120L
Đèn đường LED PSTN120L
Mã sản phẩm : PSTN120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 12600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
7.066.000VND
Đèn đường LED PSTN160L
Đèn đường LED PSTN160L
Mã sản phẩm : PSTN160L
Công suất : 160  W
Quang thông : 16800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
8.736.000VND
Đèn đường LED PSTN200L
Đèn đường LED PSTN200L
Mã sản phẩm : PSTN200L
Công suất : 200  W
Quang thông : 21000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
10.363.000VND
Đèn đường LED PSTP100L
Đèn đường LED PSTP100L
Mã sản phẩm : PSTP100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 11000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
4.535.000VND
Đèn đường LED PSTP150L
Đèn đường LED PSTP150L
Mã sản phẩm : PSTP150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 16500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
5.665.000VND
Đèn đường LED PSTP200L
Đèn đường LED PSTP200L
Mã sản phẩm : PSTP200L
Công suất : 200  W
Quang thông : 22000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
6.584.000VND