Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Mã sản phẩm : CRDB90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
496.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Mã sản phẩm : CRDB90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
318.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Mã sản phẩm : CRDB90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
297.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Mã sản phẩm : CRDB90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
285.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Mã sản phẩm : CRDC90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
496.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Mã sản phẩm : CRDC90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
318.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Mã sản phẩm : CRDC90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
297.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Mã sản phẩm : CRDC90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
285.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM34L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
458.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
478.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
New!
Mã sản phẩm : PRHM60L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 444  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
524.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
New!
Mã sản phẩm : PRHM75L10 
Công suất : 10  W
Quang thông : 784  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
569.000VND