Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
Mã sản phẩm : RRDF110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần chuyển đổi 3 màu F100 90/7CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần chuyển đổi 3 màu F100 90/7CCT
Mã sản phẩm : F100 90/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED downlight âm trần H159 140/18
Đèn LED downlight âm trần H159 140/18
Mã sản phẩm : H159 140/18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1620  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDF118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu F118 110/7CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu F118 110/7CCT
Mã sản phẩm : F118 110/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Đèn LED downlight âm trần H174 160/20
Đèn LED downlight âm trần H174 160/20
Mã sản phẩm : H174 160/20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1823  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDE138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
Mã sản phẩm : F110 90/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Đèn LED downlight âm trần H219 200/24
Đèn LED downlight âm trần H219 200/24
Mã sản phẩm : H219 200/24
Công suất : 24  W
Quang thông : 2234  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDF138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Mã sản phẩm : F118 110/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED downlight âm trần M65 55/3
Đèn LED downlight âm trần M65 55/3
Mã sản phẩm : M65 55/3
Công suất : 3  W
Quang thông : 256  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ