Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (Vnđ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight 9W âm trần đổi màu PRDPP104L9/CCT
Đèn LED Downlight 9W âm trần đổi màu PRDPP104L9/CCT
Mã sản phẩm : PRDPP104L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 765  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
315.000VND
Đèn LED Downlight 15W âm trần  OLT115L15
Đèn LED Downlight 15W âm trần OLT115L15
Mã sản phẩm : OLT115L15
Công suất : 15  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
741.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHA90L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHA90L5
Mã sản phẩm : PRHA90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
235.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHC90L12
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHC90L12
Mã sản phẩm : PRHC90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
392.000VND
Đèn LED Downlight 6W âm trần OLA16L6
Đèn LED Downlight 6W âm trần OLA16L6
Mã sản phẩm : OLA16L6
Công suất : 6  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
471.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHJ90L7
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHJ90L7
Mã sản phẩm : PRHJ90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
251.000VND
Đèn LED Downlight 7W âm trần đổi màu PRDNN104L7/CCT
Đèn LED Downlight 7W âm trần đổi màu PRDNN104L7/CCT
Mã sản phẩm : PRDNN104L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 565  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLT215L30
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLT215L30
Mã sản phẩm : OLT215L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.488.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHB90L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHB90L5
Mã sản phẩm : PRHB90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
235.000VND
Đèn LED Downlight chiếu tranh 30W âm trần PRDZZ157L30
Đèn LED Downlight chiếu tranh 30W âm trần PRDZZ157L30
Mã sản phẩm : PRDZZ157L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 2700  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.266.000VND
Đèn LED Downlight 12W âm trần có Dimmer PRDLL139L12/D
Đèn LED Downlight 12W âm trần có Dimmer PRDLL139L12/D
Mã sản phẩm : PRDLL139L12/D
Công suất : 12  W
Quang thông : 1080  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
890.000VND
Recessed downlight 15W
Recessed downlight 15W
Mã sản phẩm : OLT115L15/D
Công suất : 15  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 50  giờ
1.407.000VND