Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
Mã sản phẩm : RRDE110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 7W F110 90/7
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 7W F110 90/7
New!
Mã sản phẩm : F110 90/7
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
178.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE118L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDE118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 9W F118 90/9
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 9W F118 90/9
New!
Mã sản phẩm : F118 90/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF100L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 12W F138 115/12
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 12W F138 115/12
New!
Mã sản phẩm : F138 115/12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần chuyển đổi 3 màu F100 90/7CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần chuyển đổi 3 màu F100 90/7CCT
New!
Mã sản phẩm : F100 90/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu F118 110/7CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu F118 110/7CCT
New!
Mã sản phẩm : F118 110/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDE138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
New!
Mã sản phẩm : F110 90/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND