Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần chuyển đổi 3 màu E100 90/7CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần chuyển đổi 3 màu E100 90/7CCT
Mã sản phẩm : E100 90/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED Panel tròn G145 130/9
Đèn LED Panel tròn G145 130/9
Mã sản phẩm : G145 130/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
235.000VND
Đèn LED downlight âm trần M110 95/18
Đèn LED downlight âm trần M110 95/18
Mã sản phẩm : M110 95/18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA97L7–E
Công suất : 7  W
Quang thông : 490  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
207.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu E118 110/7CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu E118 110/7CCT
Mã sản phẩm : E118 110/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Đèn LED Panel tròn G170 155/12
Đèn LED Panel tròn G170 155/12
Mã sản phẩm : G170 155/12 
Công suất : 12  W
Quang thông : 950  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
290.000VND
Đèn LED downlight âm trần M145 135/24
Đèn LED downlight âm trần M145 135/24
Mã sản phẩm : M145 135/24
Công suất : 24  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA122L9-E
Công suất : 9  W
Quang thông : 684  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
226.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu E110 90/9CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu E110 90/9CCT
Mã sản phẩm : E110 90/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Đèn LED Panel tròn G120 105/6ĐM
Đèn LED Panel tròn G120 105/6ĐM
Mã sản phẩm : G120 105/6ĐM
Công suất : 6  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
255.000VND
Đèn LED downlight âm trần M160 145/30
Đèn LED downlight âm trần M160 145/30
Mã sản phẩm : M160 145/30
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA162L12-E
Công suất : 12  W
Quang thông : 1094  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
310.000VND