Đèn LED âm trần

Đèn LED âm trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
New!
Mã sản phẩm : PDPA97L7–E
Công suất : 7  W
Quang thông : 490  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
New!
Mã sản phẩm : PDPA122L9-E
Công suất : 9  W
Quang thông : 684  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
New!
Mã sản phẩm : PDPA162L12-E
Công suất : 12  W
Quang thông : 1094  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
New!
Mã sản phẩm : PDPA167L18-E
Công suất : 18  W
Quang thông : 1507  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Mã sản phẩm : CRDB90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
496.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Mã sản phẩm : CRDB90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
318.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Mã sản phẩm : CRDB90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
297.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Mã sản phẩm : CRDB90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
285.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Mã sản phẩm : CRDC90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
496.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Mã sản phẩm : CRDC90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
318.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Mã sản phẩm : CRDC90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
297.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Mã sản phẩm : CRDC90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
285.000VND