Đèn LED âm trần đa năng

Đèn LED âm trần đa năng
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight 6W âm trần OLA16L6
Đèn LED Downlight 6W âm trần OLA16L6
Mã sản phẩm : OLA16L6
Công suất : 6  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
471.000VND
Đèn LED Downlight 12W âm trần OLA26L12
Đèn LED Downlight 12W âm trần OLA26L12
Mã sản phẩm : OLA26L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
862.000VND
Đèn LED Downlight 18W âm trần OLA36L18
Đèn LED Downlight 18W âm trần OLA36L18
Mã sản phẩm : OLA36L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1350  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.200.000VND
Đèn LED Downlight 10W âm trần OLS110L10
Đèn LED Downlight 10W âm trần OLS110L10
Mã sản phẩm : OLS110L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
415.000VND
Đèn LED Downlight 10W âm trần có Dimmer OLS110L10/D
Đèn LED Downlight 10W âm trần có Dimmer OLS110L10/D
Mã sản phẩm : OLS110L10/D
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
789.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần OLS210L20
Đèn LED Downlight 20W âm trần OLS210L20
Mã sản phẩm : OLS210L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
858.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần có Dimmer OLS210L20/D
Đèn LED Downlight 20W âm trần có Dimmer OLS210L20/D
Mã sản phẩm : OLS210L20/D
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.629.000VND
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLS310L30
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLS310L30
Mã sản phẩm : OLS310L30
Công suất : 31  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.277.000VND
Đèn LED Downlight 30W âm trần có Dimmer OLS310L30/D
Đèn LED Downlight 30W âm trần có Dimmer OLS310L30/D
Mã sản phẩm : OLS310L30/D
Công suất : 10  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50  giờ
2.425.000VND
Đèn LED Downlight 15W âm trần  OLT115L15
Đèn LED Downlight 15W âm trần OLT115L15
Mã sản phẩm : OLT115L15
Công suất : 15  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
741.000VND
Đèn LED Downlight 15W âm trần có Dimmer OLT115L15/D
Đèn LED Downlight 15W âm trần có Dimmer OLT115L15/D
Mã sản phẩm : OLT115L15/D
Công suất : 15  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.407.000VND
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLT215L30
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLT215L30
Mã sản phẩm : OLT215L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.488.000VND