Đèn LED âm trần đa năng

Đèn LED âm trần đa năng
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight 12W âm trần OLA26L12
Đèn LED Downlight 12W âm trần OLA26L12
New!
Mã sản phẩm : OLA26L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
862.000VND
Đèn LED Downlight 18W âm trần OLA36L18
Đèn LED Downlight 18W âm trần OLA36L18
New!
Mã sản phẩm : OLA36L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1350  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.200.000VND
Đèn LED Downlight 24W âm trần OLA46L24
Đèn LED Downlight 24W âm trần OLA46L24
New!
Mã sản phẩm : OLA46L24
Công suất : 24  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.577.000VND
Đèn LED Downlight 10W âm trần OLS110L10
Đèn LED Downlight 10W âm trần OLS110L10
New!
Mã sản phẩm : OLS110L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
415.000VND
Đèn LED Downlight 10W âm trần có Dimmer OLS110L10/D
Đèn LED Downlight 10W âm trần có Dimmer OLS110L10/D
New!
Mã sản phẩm : OLS110L10/D
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
789.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần OLS210L20
Đèn LED Downlight 20W âm trần OLS210L20
New!
Mã sản phẩm : OLS210L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
858.000VND
Đèn LED Downlight 20W âm trần có Dimmer OLS210L20/D
Đèn LED Downlight 20W âm trần có Dimmer OLS210L20/D
New!
Mã sản phẩm : OLS210L20/D
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.629.000VND
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLS310L30
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLS310L30
New!
Mã sản phẩm : OLS310L30
Công suất : 31  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.277.000VND
Đèn LED Downlight 30W âm trần có Dimmer OLS310L30/D
Đèn LED Downlight 30W âm trần có Dimmer OLS310L30/D
New!
Mã sản phẩm : OLS310L30/D
Công suất : 10  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50  giờ
2.425.000VND
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLT215L30
Đèn LED Downlight 30W âm trần OLT215L30
New!
Mã sản phẩm : OLT215L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.488.000VND
Đèn LED Downlight 45W âm trần  OLT315L45
Đèn LED Downlight 45W âm trần OLT315L45
New!
Mã sản phẩm : OLT315L45
Công suất : 45  W
Quang thông : 4500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.755.000VND
Đèn LED Downlight 45W âm trần có Dimmer OLT315L45/D
Đèn LED Downlight 45W âm trần có Dimmer OLT315L45/D
New!
Mã sản phẩm : OLT315L45/D
Công suất : 45  W
Quang thông : 4500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.334.000VND
  • 1
  • 2