Đèn LED âm trần khách sạn

Đèn LED âm trần khách sạn
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHA90L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHA90L3
Mã sản phẩm : PRHA90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
225.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHA90L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHA90L5
Mã sản phẩm : PRHA90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
235.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHA90L7
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHA90L7
Mã sản phẩm : PRHA90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
251.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHA90L12
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHA90L12
Mã sản phẩm : PRHA90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
392.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHB90L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHB90L3
Mã sản phẩm : PRHB90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
225.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHB90L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHB90L5
Mã sản phẩm : PRHB90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
235.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHB90L7
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHB90L7
Mã sản phẩm : PRHB90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
251.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHB90L12
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHB90L12
Mã sản phẩm : PRHB90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
392.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHC90L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHC90L3
Mã sản phẩm : PRHC90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
225.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHC90L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHC90L5
Mã sản phẩm : PRHC90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
235.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHC90L7
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHC90L7
Mã sản phẩm : PRHC90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
251.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHC90L12
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHC90L12
Mã sản phẩm : PRHC90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
392.000VND