Đèn LED âm trần khách sạn

Đèn LED âm trần khách sạn
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM34L3
Mã sản phẩm : PRHM34L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
458.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W PRHM60L3
Mã sản phẩm : PRHM60L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 231  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
478.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W PRHM60L5
Mã sản phẩm : PRHM60L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 444  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
524.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
Đèn LED Downlight khách sạn 10W PRHM75L10
Mã sản phẩm : PRHM75L10 
Công suất : 10  W
Quang thông : 784  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
569.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHA90L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHA90L3
Mã sản phẩm : PRHA90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
285.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHA90L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHA90L5
Mã sản phẩm : PRHA90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
297.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHA90L7
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHA90L7
Mã sản phẩm : PRHA90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 610  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
318.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHA90L12
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHA90L12
Mã sản phẩm : PRHA90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 982  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
496.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHB90L3
Đèn LED Downlight khách sạn 3W âm trần PRHB90L3
Mã sản phẩm : PRHB90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
285.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHB90L5
Đèn LED Downlight khách sạn 5W âm trần PRHB90L5
Mã sản phẩm : PRHB90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
297.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHB90L7
Đèn LED Downlight khách sạn 7W âm trần PRHB90L7
Mã sản phẩm : PRHB90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 610  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
318.000VND
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHB90L12
Đèn LED Downlight khách sạn 12W âm trần PRHB90L12
Mã sản phẩm : PRHB90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 982  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
496.000VND