Đèn LED downlight

Đèn LED downlight
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L12
Mã sản phẩm : CRDB90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
392.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L7
Mã sản phẩm : CRDB90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
251.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L5
Mã sản phẩm : CRDB90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
235.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDB90L3
Mã sản phẩm : CRDB90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
225.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L12
Mã sản phẩm : CRDC90L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 720  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
392.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L7
Mã sản phẩm : CRDC90L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
251.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L5
Mã sản phẩm : CRDC90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
235.000VND
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Đèn LED âm trần chiếu điểm CRDC90L3
Mã sản phẩm : CRDC90L3
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
225.000VND
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
New!
Mã sản phẩm : PDPA97L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
172.000VND
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9
New!
Mã sản phẩm : PDPA122L9
Công suất : 9  W
Quang thông : 815  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12
New!
Mã sản phẩm : PDPA162L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1111  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
New!
Mã sản phẩm : PDPA167L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
406.000VND