Đèn LED downlight

Đèn LED downlight
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
New!
Mã sản phẩm : F118 110/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED downlight âm trần M160 145/30
Đèn LED downlight âm trần M160 145/30
Mã sản phẩm : M160 145/30
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
New!
Mã sản phẩm : E110 90/7
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
178.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
New!
Mã sản phẩm : F118 110/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
278.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 9W E118 90/9
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 9W E118 90/9
New!
Mã sản phẩm : E118 90/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F138 115/12CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F138 115/12CCT
New!
Mã sản phẩm : F138 115/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 12W E138 115/12
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 12W E138 115/12
New!
Mã sản phẩm : E138 115/12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED downlight âm trần H65 55/3
Đèn LED downlight âm trần H65 55/3
Mã sản phẩm : H65 55/3
Công suất : 3  W
Quang thông : 255  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần chuyển đổi 3 màu E100 90/7CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần chuyển đổi 3 màu E100 90/7CCT
New!
Mã sản phẩm : E100 90/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED downlight âm trần H90 80/9
Đèn LED downlight âm trần H90 80/9
Mã sản phẩm : H90 80/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 777  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA97L7–E
Công suất : 7  W
Quang thông : 490  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
207.000VND