Đèn LED downlight

Đèn LED downlight
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight 15W âm trần có Dimmer OLT115L15/D
Đèn LED Downlight 15W âm trần có Dimmer OLT115L15/D
Mã sản phẩm : OLT115L15/D
Công suất : 15  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 50  giờ
1.407.000VND
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7
Mã sản phẩm : PDPA97L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
172.000VND
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần có Dimmer PDPA162L12/D
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần có Dimmer PDPA162L12/D
Mã sản phẩm : PDPA162L12/D
Công suất : 12  W
Quang thông : 1111  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
658.000VND
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần có Dimmer PDPA167L18/D
Mã sản phẩm : PDPA167L18/D
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
840.000VND
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18
Mã sản phẩm : PDPA167L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1761  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
406.000VND
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần có Dimmer PDPA97L7/D
Mã sản phẩm : PDPA97L7/D
Công suất : 7  W
Quang thông : 576  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
421.000VND
Đèn LED Downlight 5W âm trần có Dimmer PRDFF90L5/D
Đèn LED Downlight 5W âm trần có Dimmer PRDFF90L5/D
Mã sản phẩm : PRDFF90L5/D
Công suất : 5  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
799.000VND
Đèn LED Downlight 5W âm trần PRDFF90L5
Đèn LED Downlight 5W âm trần PRDFF90L5
Mã sản phẩm : PRDFF90L5
Công suất : 5  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
421.000VND
Đèn LED Downlight 5W âm trần có Dimmer PRDGG90L5/D
Đèn LED Downlight 5W âm trần có Dimmer PRDGG90L5/D
Mã sản phẩm : PRDGG90L5/D
Công suất : 5  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
828.000VND
Đèn LED Downlight 13W âm trần PRDKK114L13
Đèn LED Downlight 13W âm trần PRDKK114L13
Mã sản phẩm : PRDKK114L13
Công suất : 13  W
Quang thông : 1300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.144.000VND
Đèn LED Downlight 13W âm trần có Dimmer PRDKK114L13/D
Đèn LED Downlight 13W âm trần có Dimmer PRDKK114L13/D
Mã sản phẩm : PRDKK114L13/D
Công suất : 13  W
Quang thông : 1300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.338.000VND
Đèn LED Downlight 18W âm trần PRDKK114L18
Đèn LED Downlight 18W âm trần PRDKK114L18
Mã sản phẩm : PRDKK114L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.394.000VND