Đèn LED downlight

Đèn LED downlight
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDF138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Mã sản phẩm : F118 110/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED downlight âm trần M65 55/3
Đèn LED downlight âm trần M65 55/3
Mã sản phẩm : M65 55/3
Công suất : 3  W
Quang thông : 256  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
Mã sản phẩm : E110 90/7
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
178.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
Mã sản phẩm : F118 110/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
278.000VND
Đèn LED downlight âm trần 6W M80 65/6
Đèn LED downlight âm trần 6W M80 65/6
Mã sản phẩm : M80 65/6
Công suất : 6  W
Quang thông : 548  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 9W E118 90/9
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 9W E118 90/9
Mã sản phẩm : E118 90/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F138 115/12CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F138 115/12CCT
Mã sản phẩm : F138 115/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED downlight âm trần M90 75/9
Đèn LED downlight âm trần M90 75/9
Mã sản phẩm : M90 75/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 774  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 12W E138 115/12
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 12W E138 115/12
Mã sản phẩm : E138 115/12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Panel tròn G120 105/6
Đèn LED Panel tròn G120 105/6
Mã sản phẩm : G120 105/6
Công suất : 6  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
180.000VND
Đèn LED downlight âm trần M100 85/12
Đèn LED downlight âm trần M100 85/12
Mã sản phẩm : M100 85/12
Công suất : 12  W
Quang thông : 996  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ