Đèn LED downlight

Đèn LED downlight
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 7W âm trần PDPA97L7 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA97L7–E
Công suất : 7  W
Quang thông : 490  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
207.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu E118 110/7CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu E118 110/7CCT
New!
Mã sản phẩm : E118 110/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 9W âm trần PDPA122L9 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA122L9-E
Công suất : 9  W
Quang thông : 684  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
226.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu E110 90/9CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu E110 90/9CCT
New!
Mã sản phẩm : E110 90/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 12W âm trần PDPA162L12 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA162L12-E
Công suất : 12  W
Quang thông : 1094  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
310.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu E118 110/9CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu E118 110/9CCT
New!
Mã sản phẩm : E118 110/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
Đèn LED Downlight Slim 18W âm trần PDPA167L18 – Eco
Mã sản phẩm : PDPA167L18-E
Công suất : 18  W
Quang thông : 1507  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
488.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu E118 110/12CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu E118 110/12CCT
New!
Mã sản phẩm : E118 110/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
278.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu RRDE100L7/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 7W âm trần đổi 3 màu RRDE100L7/CCT
Mã sản phẩm : RRDE100L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu E138 115/12CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu E138 115/12CCT
New!
Mã sản phẩm : E138 115/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 9W âm trần đổi 3 màu RRDE110L9/CCT
Mã sản phẩm : RRDE110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 7W F110 90/7
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 7W F110 90/7
New!
Mã sản phẩm : F110 90/7
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
178.000VND