Đèn LED downlight

Đèn LED downlight
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu RRDF100L7/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF100L7/CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
188.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 12W F138 115/12
Đèn LED Downlight âm trần viền bạc 12W F138 115/12
New!
Mã sản phẩm : F138 115/12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu RRDF110L9/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF110L9/CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
218.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần chuyển đổi 3 màu F100 90/7CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần chuyển đổi 3 màu F100 90/7CCT
New!
Mã sản phẩm : F100 90/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF118L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF118L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
258.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu F118 110/7CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 7W âm trần đổi 3 màu F118 110/7CCT
New!
Mã sản phẩm : F118 110/7CCT
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
228.000VND
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDE138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
New!
Mã sản phẩm : F110 90/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : RRDF138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
New!
Mã sản phẩm : F118 110/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
New!
Mã sản phẩm : E110 90/7
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
178.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
New!
Mã sản phẩm : F118 110/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
278.000VND