Đèn LED downlight

Đèn LED downlight
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền vàng 12W âm trần đổi 3 màu RRDE138L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDE138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F110 90/9CCT
Mã sản phẩm : F110 90/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
238.000VND
Đèn LED downlight âm trần H219 200/24
Đèn LED downlight âm trần H219 200/24
Mã sản phẩm : H219 200/24
Công suất : 24  W
Quang thông : 2234  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu RRDF138L12/CCT
Mã sản phẩm : RRDF138L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 9W âm trần đổi 3 màu F118 110/9CCT
Mã sản phẩm : F118 110/9CCT
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED downlight âm trần M65 55/3
Đèn LED downlight âm trần M65 55/3
Mã sản phẩm : M65 55/3
Công suất : 3  W
Quang thông : 256  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 7W E110 90/7
Mã sản phẩm : E110 90/7
Công suất : 7  W
Quang thông : 700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
178.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F118 110/12CCT
Mã sản phẩm : F118 110/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
278.000VND
Đèn LED downlight âm trần 6W M80 65/6
Đèn LED downlight âm trần 6W M80 65/6
Mã sản phẩm : M80 65/6
Công suất : 6  W
Quang thông : 548  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 9W E118 90/9
Đèn LED Downlight âm trần viền vàng 9W E118 90/9
Mã sản phẩm : E118 90/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
198.000VND
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F138 115/12CCT
Đèn LED Downlight viền bạc 12W âm trần đổi 3 màu F138 115/12CCT
Mã sản phẩm : F138 115/12CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED downlight âm trần M90 75/9
Đèn LED downlight âm trần M90 75/9
Mã sản phẩm : M90 75/9
Công suất : 9  W
Quang thông : 774  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ