Đèn LED chiếu sáng cảnh quan

Đèn LED chiếu sáng cảnh quan
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn Pha LED PFCA60L
Đèn Pha LED PFCA60L
Mã sản phẩm : PFCA60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 6985  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
9.198.000VND
Đèn LED pha PFCB18L
Đèn LED pha PFCB18L
Mã sản phẩm : PFCB18L
Công suất : 18  W
Quang thông : 1321  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
5.300.000VND
Đèn LED pha PFCB18L/RGB
Đèn LED pha PFCB18L/RGB
Mã sản phẩm : PFCB18L/RGB
Công suất : 18  W
Quang thông : 630  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
5.800.000VND
Đèn LED pha PPLA3L
Đèn LED pha PPLA3L
Mã sản phẩm : PPLA3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 165  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.279.000VND
Đèn LED pha PPLA3L/RGB
Đèn LED pha PPLA3L/RGB
Mã sản phẩm : PPLA3L/RGB
Công suất : 3  W
Quang thông : 105  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.728.000VND
Đèn LED thanh PWWA12L
Đèn LED thanh PWWA12L
Mã sản phẩm : PWWA12L
Công suất : 12  W
Quang thông : 780  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.953.000VND
Đèn LED thanh PWWA12L-24
Đèn LED thanh PWWA12L-24
Mã sản phẩm : PWWA12L-24
Công suất : 12  W
Quang thông : 780  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.423.000VND
Đèn LED thanh PWWA12L/RGB
Đèn LED thanh PWWA12L/RGB
Mã sản phẩm : PWWA12L/RGB
Công suất : 12  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.094.000VND
Đèn LED thanh PWWA15L
Đèn LED thanh PWWA15L
Mã sản phẩm : PWWA15L
Công suất : 15  W
Quang thông : 975  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.011.000VND
Đèn LED thanh PWWA15L-24
Đèn LED thanh PWWA15L-24
Mã sản phẩm : PWWA15L-24
Công suất : 15  W
Quang thông : 975  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.482.000VND
Đèn LED thanh PWWA15L/RGB
Đèn LED thanh PWWA15L/RGB
Mã sản phẩm : PWWA15L/RGB
Công suất : 15  W
Quang thông : 525  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.225.000VND
Đèn LED thanh PWWA18L
Đèn LED thanh PWWA18L
Mã sản phẩm : PWWA18L
Công suất : 18  W
Quang thông : 1170  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.082.000VND
  • 1
  • 2