Đèn LED chiếu sáng cảnh quan

Đèn LED chiếu sáng cảnh quan
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLI3L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLI3L
Mã sản phẩm : PLLI3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
686.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLJ3L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLJ3L
Mã sản phẩm : PLLJ3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
686.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLK10L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLK10L
Mã sản phẩm : PLLK10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 762  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.233.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLL10L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLL10L
Mã sản phẩm : PLLL10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 762  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.121.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PRGK13
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PRGK13
Mã sản phẩm : PRGK13
Công suất : 9  W
Quang thông : 432  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.071.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PRGL13
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PRGL13
Mã sản phẩm : PRGL13
Công suất : 9  W
Quang thông : 432  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.071.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PRGM13
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PRGM13
Mã sản phẩm : PRGM13
Công suất : 9  W
Quang thông : 432  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.071.000VND
Đèn Pha LED PFCA60L
Đèn Pha LED PFCA60L
Mã sản phẩm : PFCA60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 6985  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
11.635.000VND
Đèn LED pha PFCB18L
Đèn LED pha PFCB18L
Mã sản phẩm : PFCB18L
Công suất : 18  W
Quang thông : 1321  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
6.705.000VND
Đèn LED pha PFCB18L/RGB
Đèn LED pha PFCB18L/RGB
Mã sản phẩm : PFCB18L/RGB
Công suất : 18  W
Quang thông : 630  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
7.337.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PPLA3L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PPLA3L
Mã sản phẩm : PPLA3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 165  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.618.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PPLA3L/RGB
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PPLA3L/RGB
Mã sản phẩm : PPLA3L/RGB
Công suất : 3  W
Quang thông : 105  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.186.000VND