Đèn LED gắn nổi

Đèn LED gắn nổi
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight 10W gắn nổi PSDRR145L10
Đèn LED Downlight 10W gắn nổi PSDRR145L10
Mã sản phẩm : PSDRR145L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.468.000VND
Đèn LED Downlight 20W gắn nổi PSDRR160L20
Đèn LED Downlight 20W gắn nổi PSDRR160L20
Mã sản phẩm : PSDRR160L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.904.000VND
Đèn LED Downlight 25W gắn nổi PSDRR180L25
Đèn LED Downlight 25W gắn nổi PSDRR180L25
Mã sản phẩm : PSDRR180L25
Công suất : 25  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.841.000VND
Đèn LED Downlight 30W gắn nổi PSDRR230L30
Đèn LED Downlight 30W gắn nổi PSDRR230L30
Mã sản phẩm : PSDRR230L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.354.000VND
Đèn LED Downlight 16W gắn nổi tràn viền PSDQQ120L16
Đèn LED Downlight 16W gắn nổi tràn viền PSDQQ120L16
Mã sản phẩm : PSDQQ120L16
Công suất : 16  W
Quang thông : 1440  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
373.000VND
Đèn LED Downlight 24W gắn nổi tràn viền PSDQQ175L24
Đèn LED Downlight 24W gắn nổi tràn viền PSDQQ175L24
Mã sản phẩm : PSDQQ175L24
Công suất : 24  W
Quang thông : 2160  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
530.000VND
Đèn LED Downlight 30W gắn nổi tràn viền PSDQQ225L30
Đèn LED Downlight 30W gắn nổi tràn viền PSDQQ225L30
Mã sản phẩm : PSDQQ225L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 2700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
706.000VND
Đèn LED Downlight 48W gắn nổi tràn viền PSDQQ300L48
Đèn LED Downlight 48W gắn nổi tràn viền PSDQQ300L48
Mã sản phẩm : PSDQQ300L48
Công suất : 48  W
Quang thông : 4320  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.130.000VND
Đèn LED Downlight 16W gắn nổi tràn viền PSDPP120L16
Đèn LED Downlight 16W gắn nổi tràn viền PSDPP120L16
Mã sản phẩm : PSDPP120L16
Công suất : 16  W
Quang thông : 1440  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
373.000VND
Đèn LED Downlight 24W gắn nổi tràn viền PSDPP175L24
Đèn LED Downlight 24W gắn nổi tràn viền PSDPP175L24
Mã sản phẩm : PSDPP175L24
Công suất : 24  W
Quang thông : 2160  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
530.000VND
Đèn LED Downlight 30W gắn nổi tràn viền PSDPP225L30
Đèn LED Downlight 30W gắn nổi tràn viền PSDPP225L30
Mã sản phẩm : PSDPP225L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 2700  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
706.000VND
Đèn LED Downlight 48W gắn nổi tràn viền PSDPP300L48
Đèn LED Downlight 48W gắn nổi tràn viền PSDPP300L48
Mã sản phẩm : PSDPP300L48
Công suất : 48  W
Quang thông : 4320  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.130.000VND