Đèn LED gắn nổi

Đèn LED gắn nổi
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Downlight 7W gắn nổi PSDH113L7
Đèn LED Downlight 7W gắn nổi PSDH113L7
Mã sản phẩm : PSDH113L7
Công suất : 7  W
Quang thông : 910  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
366.000VND
Đèn LED Downlight 12W gắn nổi PSDH168L12
Đèn LED Downlight 12W gắn nổi PSDH168L12
Mã sản phẩm : PSDH168L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1560  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
583.000VND
Đèn LED Downlight 18W gắn nổi PSDH218L18
Đèn LED Downlight 18W gắn nổi PSDH218L18
Mã sản phẩm : PSDH218L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 2340  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
735.000VND
Đèn LED Downlight 6W gắn nổi PSDII120L6
Đèn LED Downlight 6W gắn nổi PSDII120L6
Mã sản phẩm : PSDII120L6
Công suất : 6  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight 12W gắn nổi PSDII170L12
Đèn LED Downlight 12W gắn nổi PSDII170L12
Mã sản phẩm : PSDII170L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 840  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
473.000VND
Đèn LED Downlight 18W gắn nổi PSDII220L18
Đèn LED Downlight 18W gắn nổi PSDII220L18
Mã sản phẩm : PSDII220L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1260  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
Đèn LED Downlight 6W gắn nổi PSDJJ120L6
Đèn LED Downlight 6W gắn nổi PSDJJ120L6
Mã sản phẩm : PSDJJ120L6
Công suất : 6  W
Quang thông : 420  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
319.000VND
Đèn LED Downlight 12W gắn nổi PSDJJ170L12
Đèn LED Downlight 12W gắn nổi PSDJJ170L12
Mã sản phẩm : PSDJJ170L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 840  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
473.000VND
Đèn LED Downlight 18W gắn nổi PSDJJ220L18
Đèn LED Downlight 18W gắn nổi PSDJJ220L18
Mã sản phẩm : PSDJJ220L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1260  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
559.000VND
Đèn LED Downlight 10W gắn nổi PSDLL136L10
Đèn LED Downlight 10W gắn nổi PSDLL136L10
Mã sản phẩm : PSDLL136L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
564.000VND
Đèn LED Downlight 20W gắn nổi PSDLL170L20
Đèn LED Downlight 20W gắn nổi PSDLL170L20
Mã sản phẩm : PSDLL170L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
973.000VND
Đèn LED Downlight 25W gắn nổi PSDLL182L25
Đèn LED Downlight 25W gắn nổi PSDLL182L25
Mã sản phẩm : PSDLL182L25
Công suất : 25  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.306.000VND