Đèn LED năng lượng mặt trời

Đèn LED năng lượng mặt trời
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGA20L
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGA20L
Mã sản phẩm : PSOGA20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1060  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
5.952.000VND
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGB4L
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGB4L
Mã sản phẩm : PSOGB4L
Công suất : 4  W
Quang thông : 240  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
1.980.000VND
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGC5L
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGC5L
Mã sản phẩm : PSOGC5L
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
2.003.000VND
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGD5L
Đèn LED sân vườn năng lượng mặt trời PSOGD5L
Mã sản phẩm : PSOGD5L
Công suất : 5  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
2.450.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
11.021.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
12.124.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA180L
Công suất : 180  W
Quang thông : 5800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
13.162.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.322.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
6.558.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
hot
Mã sản phẩm : PSOSA60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
7.954.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.688.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
hot
Mã sản phẩm : PSOSE10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.225.000VND