Đèn đường LED

Đèn đường LED
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PTSA LED15
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PTSA LED15
Mã sản phẩm : PTSA LED15
Công suất : 15  W
Quang thông : 1500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.796.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PTSA LED20
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PTSA LED20
Mã sản phẩm : PTSA LED20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.688.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PTSA LED30
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PTSA LED30
Mã sản phẩm : PTSA LED30
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.759.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOWA565
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOWA565
Mã sản phẩm : PSOWA565
Công suất : 5  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.409.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOWB1065
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOWB1065
Mã sản phẩm : PSOWB1065
Công suất : 10  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
5.340.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA30L
Mã sản phẩm : PSOSA30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
6.732.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA40L
Mã sản phẩm : PSOSA40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
8.296.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA60L
Mã sản phẩm : PSOSA60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
10.062.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA100L
Mã sản phẩm : PSOSA100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
13.942.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA120L
Mã sản phẩm : PSOSA120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
15.337.000VND
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
Đèn đường LED năng lượng mặt trời PSOSA180L
Mã sản phẩm : PSOSA180L
Công suất : 180  W
Quang thông : 5800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
16.650.000VND