Đèn LED pha

Đèn LED pha
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE10L
Mã sản phẩm : PSOSE10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.550.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE20L
Mã sản phẩm : PSOSE20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.230.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE30L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE30L
Mã sản phẩm : PSOSE30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.084.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE50L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE50L
Mã sản phẩm : PSOSE50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 1250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.140.000VND
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
Đèn LED pha năng lượng mặt trời PSOSE100L
Mã sản phẩm : PSOSE100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
7.195.000VND