Đèn LED ốp trần

Đèn LED ốp trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED ốp trần PLCA295L12
Đèn LED ốp trần PLCA295L12
Mã sản phẩm : PLCA295L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1020  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA295L12/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA295L12/CCT
Mã sản phẩm : PLCA295L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1057  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
392.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA295L12/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA295L12/SS
Mã sản phẩm : PLCA295L12/SS
Công suất : 12  W
Quang thông : 1020  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
714.000VND
Đèn LED ốp trần PLCA355L18
Đèn LED ốp trần PLCA355L18
Mã sản phẩm : PLCA355L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
302.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA355L18/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA355L18/CCT
Mã sản phẩm : PLCA355L18/CCT
Công suất : 18  W
Quang thông : 1589  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
477.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA355L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA355L18/SS
Mã sản phẩm : PLCA355L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1532  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
768.000VND
Đèn LED ốp trần PLCK370L18
Đèn LED ốp trần PLCK370L18
Mã sản phẩm : PLCK370L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
321.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCK370L18/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCK370L18/CCT
Mã sản phẩm : PLCK370L18/CCT
Công suất : 18  W
Quang thông : 1584  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
496.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCK370L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCK370L18/SS
Mã sản phẩm : PLCK370L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
787.000VND
Đèn LED ốp trần PLCQ355L18
Đèn LED ốp trần PLCQ355L18
Mã sản phẩm : PLCQ355L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
302.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCQ355L18/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCQ355L18/CCT
Mã sản phẩm : PLCQ355L18/CCT
Công suất : 18  W
Quang thông : 1584  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
477.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCQ355L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCQ355L18/SS
Mã sản phẩm : PLCQ355L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
768.000VND