Đèn LED ốp trần

Đèn LED ốp trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCK370L18/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCK370L18/CCT
New!
Mã sản phẩm : PLCK370L18/CCT
Công suất : 18  W
Quang thông : 1584  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
496.000VND
Đèn LED ốp trần PLCQ355L18
Đèn LED ốp trần PLCQ355L18
New!
Mã sản phẩm : PLCQ355L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
302.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCQ355L18/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCQ355L18/CCT
New!
Mã sản phẩm : PLCQ355L18/CCT
Công suất : 18  W
Quang thông : 1584  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
477.000VND
Đèn LED ốp trần PSCA8602L
Đèn LED ốp trần PSCA8602L
New!
Mã sản phẩm : PSCA8602L
Công suất : 14  W
Quang thông : 1008  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.910.000VND
Đèn LED ốp trần PSCB8602L
Đèn LED ốp trần PSCB8602L
New!
Mã sản phẩm : PSCB8602L
Công suất : 14  W
Quang thông : 1014  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.910.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA295L12/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA295L12/SS
New!
Mã sản phẩm : PLCA295L12/SS
Công suất : 12  W
Quang thông : 1020  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
714.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA355L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA355L18/SS
New!
Mã sản phẩm : PLCA355L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1532  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
768.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCK370L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCK370L18/SS
New!
Mã sản phẩm : PLCK370L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
787.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCQ355L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCQ355L18/SS
New!
Mã sản phẩm : PLCQ355L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
768.000VND
Đèn LED ốp trần PLCA295L12
Đèn LED ốp trần PLCA295L12
New!
Mã sản phẩm : PLCA295L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1020  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
248.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA295L12/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA295L12/CCT
New!
Mã sản phẩm : PLCA295L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1057  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
392.000VND
Đèn LED ốp trần PLCA355L18
Đèn LED ốp trần PLCA355L18
New!
Mã sản phẩm : PLCA355L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
302.000VND
  • 1
  • 2