Đèn LED ốp trần

Đèn LED ốp trần
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED tán quang nam châm 20W PM35C20L
Đèn LED tán quang nam châm 20W PM35C20L
New!
Mã sản phẩm : PM35C20L
Công suất : 20  W
1.800.000VND
Đèn LED ốp trần PSCA8602L
Đèn LED ốp trần PSCA8602L
Mã sản phẩm : PSCA8602L
Công suất : 14  W
Quang thông : 1008  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.416.000VND
Đèn LED ốp trần PSCB8602L
Đèn LED ốp trần PSCB8602L
Mã sản phẩm : PSCB8602L
Công suất : 14  W
Quang thông : 1008  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.416.000VND
Đèn LED ốp trần PLCA295L12
Đèn LED ốp trần PLCA295L12
Mã sản phẩm : PLCA295L12
Công suất : 12  W
Quang thông : 1020  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
314.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA295L12/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA295L12/CCT
Mã sản phẩm : PLCA295L12/CCT
Công suất : 12  W
Quang thông : 1020  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
496.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA295L12/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA295L12/SS
Mã sản phẩm : PLCA295L12/SS
Công suất : 12  W
Quang thông : 1020  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
903.000VND
Đèn LED ốp trần PLCA355L18
Đèn LED ốp trần PLCA355L18
Mã sản phẩm : PLCA355L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
382.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA355L18/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCA355L18/CCT
Mã sản phẩm : PLCA355L18/CCT
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
603.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA355L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCA355L18/SS
Mã sản phẩm : PLCA355L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
972.000VND
Đèn LED ốp trần PLCK370L18
Đèn LED ốp trần PLCK370L18
Mã sản phẩm : PLCK370L18
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
406.000VND
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCK370L18/CCT
Đèn LED ốp trần đổi 3 màu PLCK370L18/CCT
Mã sản phẩm : PLCK370L18/CCT
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
627.000VND
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCK370L18/SS
Đèn LED ốp trần cảm biến PLCK370L18/SS
Mã sản phẩm : PLCK370L18/SS
Công suất : 18  W
Quang thông : 1530  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
996.000VND