Đèn LED Panel

Đèn LED Panel
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED Panel PLPA20L
Đèn LED Panel PLPA20L
Mã sản phẩm : PLPA20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
977.000VND
Đèn LED Panel PLPA24L
Đèn LED Panel PLPA24L
Mã sản phẩm : PLPA24L
Công suất : 24  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.217.000VND
Đèn LED Panel PLPA40L-G2
Đèn LED Panel PLPA40L-G2
Mã sản phẩm : PLPA40L-G2
Công suất : 40  W
Quang thông : 4400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.056.000VND
Đèn LED Panel PLPA60L-G2
Đèn LED Panel PLPA60L-G2
Mã sản phẩm : PLPA60L-G2
Công suất : 50  W
Quang thông : 5500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.938.000VND
Đèn LED Panel PLPB40L-G2
Đèn LED Panel PLPB40L-G2
Mã sản phẩm : PLPB40L-G2
Công suất : 40  W
Quang thông : 4400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.158.000VND
Đèn LED Panel – Eco PLPA40L-E
Đèn LED Panel – Eco PLPA40L-E
Mã sản phẩm : PLPA40L-E
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
1.187.000VND
Đèn LED Panel – Eco PLPA60L-E
Đèn LED Panel – Eco PLPA60L-E
Mã sản phẩm : PLPA60L-E
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
2.414.000VND
Đèn LED Panel – Eco PLPB40L-E
Đèn LED Panel – Eco PLPB40L-E
Mã sản phẩm : PLPB40L-E
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
1.322.000VND
Đèn LED Panel Backlit PLPC24L
Đèn LED Panel Backlit PLPC24L
Mã sản phẩm : PLPC24L
Công suất : 24  W
Quang thông : 2160  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
873.000VND
Đèn LED Panel Backlit PLPC40L
Đèn LED Panel Backlit PLPC40L
Mã sản phẩm : PLPC40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.047.000VND
Đèn LED Panel Backlit PLPC60L
Đèn LED Panel Backlit PLPC60L
Mã sản phẩm : PLPC60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 5400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.478.000VND
Đèn LED Panel Backlit PLPD40L
Đèn LED Panel Backlit PLPD40L
Mã sản phẩm : PLPD40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.047.000VND