Đèn LED Hibay

Đèn LED Hibay
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED cao áp treo trần PHBEE100L
Đèn LED cao áp treo trần PHBEE100L
Mã sản phẩm : PHBEE100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 10500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
6.563.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBEE120L
Đèn LED cao áp treo trần PHBEE120L
Mã sản phẩm : PHBEE120L
Công suất : 120  W
Quang thông : 12600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
7.030.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBEE150L
Đèn LED cao áp treo trần PHBEE150L
Mã sản phẩm : PHBEE150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 15750  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
7.563.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBFF100L
Đèn LED cao áp treo trần PHBFF100L
Mã sản phẩm : PHBFF100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 13000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
5.251.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBFF150L
Đèn LED cao áp treo trần PHBFF150L
Mã sản phẩm : PHBFF150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 19500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
5.624.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBFF200L
Đèn LED cao áp treo trần PHBFF200L
Mã sản phẩm : PHBFF200L
Công suất : 200  W
Quang thông : 26000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
6.052.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS60L
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS60L
Mã sản phẩm : PHBSS60L
Công suất : 60  W
Quang thông : 9000  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
1.886.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS100L
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS100L
Mã sản phẩm : PHBSS100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 15000  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
2.221.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS150L
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS150L
Mã sản phẩm : PHBSS150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 22500  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
3.176.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS200L
Đèn LED cao áp treo trần PHBSS200L
Mã sản phẩm : PHBSS200L
Công suất : 200  W
Quang thông : 30000  lm
Tuổi thọ : 30000  giờ
3.968.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHLN240L
Đèn LED cao áp treo trần PHLN240L
Mã sản phẩm : PHLN240L
Công suất : 240  W
Quang thông : 33600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
15.878.000VND
Đèn LED cao áp treo trần PHLN360L
Đèn LED cao áp treo trần PHLN360L
Mã sản phẩm : PHLN360L
Công suất : 360  W
Quang thông : 50400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
25.123.000VND