Đèn LED pha tiêu điểm

Đèn LED pha tiêu điểm
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 7W PM35D7L
Đèn LED pha tiêu điểm nam châm 7W PM35D7L
New!
Mã sản phẩm : PM35D7L
Công suất : 7  W
1.410.000VND
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 10W PM35B10L
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 10W PM35B10L
New!
Mã sản phẩm : PM35B10L
Công suất : 10  W
1.350.000VND
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 20W PM35B20L
Đèn LED tiêu điểm SMD nam châm 20W PM35B20L
New!
Mã sản phẩm : PM35B20L
Công suất : 20  W
1.705.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLUU10L/C
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLUU10L/C
Mã sản phẩm : PSLUU10L/C
Công suất : 10  W
Quang thông : 800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
756.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLUU20L/C
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLUU20L/C
Mã sản phẩm : PSLUU20L/C
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.080.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLUU30L/C
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLUU30L/C
Mã sản phẩm : PSLUU30L/C
Công suất : 30  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.468.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLTT10L/C
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLTT10L/C
Mã sản phẩm : PSLTT10L/C
Công suất : 10  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
683.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLTT20L/C
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLTT20L/C
Mã sản phẩm : PSLTT20L/C
Công suất : 20  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
746.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLTT5L/C
Đèn LED pha tiêu điểm đế tròn PSLTT5L/C
Mã sản phẩm : PSLTT5L/C
Công suất : 5  W
Quang thông : 540  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
639.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT5L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT5L
Mã sản phẩm : PSLTT5L
Công suất : 5  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
639.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT10L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT10L
Mã sản phẩm : PSLTT10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
683.000VND
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT20L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT20L
Mã sản phẩm : PSLTT20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
746.000VND