Đèn LED pha tiêu điểm

Đèn LED pha tiêu điểm
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT5L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT5L
Mã sản phẩm : PSLTT5L
Công suất : 5  W
Quang thông : 450  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
639.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT10L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT10L
Mã sản phẩm : PSLTT10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
683.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT20L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLTT20L
Mã sản phẩm : PSLTT20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
746.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLUU10L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLUU10L
Mã sản phẩm : PSLUU10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
756.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLUU20L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLUU20L
Mã sản phẩm : PSLUU20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
880.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLUU30L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLUU30L
Mã sản phẩm : PSLUU30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
969.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLMM13L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLMM13L
Mã sản phẩm : PSLMM13L
Công suất : 13  W
Quang thông : 1300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.909.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLMM18L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLMM18L
Mã sản phẩm : PSLMM18L
Công suất : 18  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.181.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLMM34L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLMM34L
Mã sản phẩm : PSLMM34L
Công suất : 34  W
Quang thông : 3300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.411.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLOO10L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLOO10L
Mã sản phẩm : PSLOO10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 900  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
786.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLOO20L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLOO20L
Mã sản phẩm : PSLOO20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.106.000VND
Xem thêm
Đèn LED pha tiêu điểm PSLQQ6L
Đèn LED pha tiêu điểm PSLQQ6L
Mã sản phẩm : PSLQQ6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 300  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
658.000VND
Xem thêm