Đèn LED pha

Đèn LED pha
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED pha 30W COFD30L
Đèn LED pha 30W COFD30L
Mã sản phẩm : COFD30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
298.000VND
Đèn LED pha 50W COFD50L
Đèn LED pha 50W COFD50L
Mã sản phẩm : COFD50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
405.000VND
Đèn LED pha 100W COFD100L
Đèn LED pha 100W COFD100L
Mã sản phẩm : COFD100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 10000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
680.000VND
Đèn LED pha 150W COFD150L
Đèn LED pha 150W COFD150L
Mã sản phẩm : COFD150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 15000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
946.000VND
Đèn LED pha 200W COFD200L
Đèn LED pha 200W COFD200L
Mã sản phẩm : COFD200L
Công suất : 200  W
Quang thông : 20000  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.275.000VND
Đèn LED pha 20w COFB20L
Đèn LED pha 20w COFB20L
Mã sản phẩm : COFB20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
783.000VND
Đèn LED pha 30w COFB30L
Đèn LED pha 30w COFB30L
Mã sản phẩm : COFB30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 2850  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
985.000VND
Đèn LED pha 50w COFB50L
Đèn LED pha 50w COFB50L
Mã sản phẩm : COFB50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 4750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.517.000VND
Đèn LED pha 100w COFB100L
Đèn LED pha 100w COFB100L
Mã sản phẩm : COFB100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 9500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.414.000VND
Đèn LED pha 150w COFB150L
Đèn LED pha 150w COFB150L
Mã sản phẩm : COFB150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 14250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.553.000VND
Đèn LED pha HIGH MAST PHMA30065L
Đèn LED pha HIGH MAST PHMA30065L
Mã sản phẩm : PHMA30065L
Công suất : 300  W
Quang thông : 37500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
20.407.000VND
Đèn LED pha HIGH MAST PHMA60065L
Đèn LED pha HIGH MAST PHMA60065L
Mã sản phẩm : PHMA60065L
Công suất : 600  W
Quang thông : 75000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
47.033.000VND