Đèn LED pha

Đèn LED pha
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED pha 150w COFB150L
Đèn LED pha 150w COFB150L
Mã sản phẩm : COFB150L
Công suất : 150  W
Quang thông : 14250  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.599.000VND
Đèn LED pha 100w COFB100L
Đèn LED pha 100w COFB100L
Mã sản phẩm : COFB100L
Công suất : 100  W
Quang thông : 9500  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.699.000VND
Đèn LED pha 50w COFB50L
Đèn LED pha 50w COFB50L
Mã sản phẩm : COFB50L
Công suất : 50  W
Quang thông : 4750  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.199.000VND
Đèn LED pha 30w COFB30L
Đèn LED pha 30w COFB30L
Mã sản phẩm : COFB30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 2850  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
779.000VND
Đèn LED pha 20w COFB20L
Đèn LED pha 20w COFB20L
Mã sản phẩm : COFB20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1900  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
619.000VND
Đèn LED pha 80w POLH8065
Đèn LED pha 80w POLH8065
Mã sản phẩm : POLH8065
Công suất : 80  W
Quang thông : 8000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.774.000VND
Đèn LED pha 50w POLH5065
Đèn LED pha 50w POLH5065
Mã sản phẩm : POLH5065
Công suất : 50  W
Quang thông : 5000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.565.000VND
Đèn LED pha 30w POLH3065
Đèn LED pha 30w POLH3065
Mã sản phẩm : POLH3065
Công suất : 30  W
Quang thông : 3000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.025.000VND
Đèn LED pha 20w POLH2065
Đèn LED pha 20w POLH2065
Mã sản phẩm : POLH2065
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
705.000VND
Đèn LED pha 10w POLH1065
Đèn LED pha 10w POLH1065
Mã sản phẩm : POLH1065
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
385.000VND
Đèn LED pha 10w POLT1065L
Đèn LED pha 10w POLT1065L
Mã sản phẩm : POLT1065L
Công suất : 10  W
Quang thông : 8000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.238.000VND
Đèn LED pha 20w POLT2065L
Đèn LED pha 20w POLT2065L
Mã sản phẩm : POLT2065L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.795.000VND
  • 1
  • 2