Đèn LED phòng chống nổ EEW

Đèn LED phòng chống nổ EEW
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn phòng chống nổ EEW BCD200
Đèn phòng chống nổ EEW BCD200
Mã sản phẩm : BCD200
Công suất : 20  W
1.637.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BCD250
Đèn phòng chống nổ EEW BCD250
Mã sản phẩm : BCD250
Công suất : 30  W
2.861.000VND
Đèn phòng chống nổ  EEW BCD400
Đèn phòng chống nổ EEW BCD400
Mã sản phẩm : BCD400
Công suất : 50  W
5.877.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q1
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q1
Mã sản phẩm : BHY(Q1)
Công suất : 72  W
7.147.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q2
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/Q2
Mã sản phẩm : BHY(Q2)
Công suất : 72  W
9.361.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/X
Đèn phòng chống nổ EEW BHY/X
Mã sản phẩm : BHY(X)
Công suất : 72  W
Tuổi thọ : 25000  giờ
7.147.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36
Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36
Mã sản phẩm : BPY1x36W
Công suất : 36  W
2.091.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36XJ có Pin dự phòng
Đèn phòng chống nổ EEW BPY1x36XJ có Pin dự phòng
Mã sản phẩm : BPY1x36XJ
Công suất : 36  W
7.784.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36W
Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36W
Mã sản phẩm : BPY2x36W
Công suất : 72  W
3.241.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36XJ có Pin dự phòng
Đèn phòng chống nổ EEW BPY2x36XJ có Pin dự phòng
Mã sản phẩm : BPY2x36XJ
Công suất : 72  W
8.933.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36W
Đèn phòng chống nổ EEW BYS1x36W
Mã sản phẩm : BYS1x36W
Công suất : 36  W
6.054.000VND
Đèn phòng chống nổ EEW có Pin sạc BYS1x36XJ
Đèn phòng chống nổ EEW có Pin sạc BYS1x36XJ
Mã sản phẩm : BYS1x36XJ
Công suất : 36  W
9.994.000VND