Đèn LED phòng sạch

Đèn LED phòng sạch
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED phòng sạch PIFJ236L36
Đèn LED phòng sạch PIFJ236L36
Mã sản phẩm : PIFJ236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4209  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.990.000VND
Đèn phòng sạch PIFS218L20
Đèn phòng sạch PIFS218L20
Mã sản phẩm : PIFS218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.853.000VND
Đèn phòng sạch PIFS236L36
Đèn phòng sạch PIFS236L36
Mã sản phẩm : PIFS236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.293.000VND
Đèn phòng sạch PIFS318L30
Đèn phòng sạch PIFS318L30
Mã sản phẩm : PIFS318L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.390.000VND
Đèn phòng sạch PIFS336L54
Đèn phòng sạch PIFS336L54
Mã sản phẩm : PIFS336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 4800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.675.000VND
Đèn phòng sạch PIFS418L40
Đèn phòng sạch PIFS418L40
Mã sản phẩm : PIFS418L40
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.017.000VND
Đèn phòng sạch PIFS436L72
Đèn phòng sạch PIFS436L72
Mã sản phẩm : PIFS436L72
Công suất : 80  W
Quang thông : 6400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
3.207.000VND
Đèn phòng sạch PIFT20L600
Đèn phòng sạch PIFT20L600
Mã sản phẩm : PIFT20L600
Công suất : 20  W
Quang thông : 2513  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
779.000VND
Đèn phòng sạch PIFT40L1200
Đèn phòng sạch PIFT40L1200
Mã sản phẩm : PIFT40L1200
Công suất : 40  W
Quang thông : 4715  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.132.000VND