Đèn LED sân vườn

Đèn LED sân vườn
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED sân vườn OLC140E27
Đèn LED sân vườn OLC140E27
Mã sản phẩm : OLC140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.677.000VND
Đèn LED sân vườn OLD140E27
Đèn LED sân vườn OLD140E27
Mã sản phẩm : OLD140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.455.000VND
Đèn LED sân vườn OLE140E27
Đèn LED sân vườn OLE140E27
Mã sản phẩm : OLE140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.420.000VND
Đèn LED sân vườn OLR140E27
Đèn LED sân vườn OLR140E27
Mã sản phẩm : OLR140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.105.000VND
Đèn LED sân vườn OLU140E27
Đèn LED sân vườn OLU140E27
Mã sản phẩm : OLU140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.105.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLI3L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLI3L
Mã sản phẩm : PLLI3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
542.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLJ3L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLJ3L
Mã sản phẩm : PLLJ3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 180  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
542.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLK10L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLK10L
Mã sản phẩm : PLLK10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 762  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.765.000VND
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLL10L
Đèn LED chiếu sáng cảnh quan PLLL10L
Mã sản phẩm : PLLL10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 762  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.677.000VND
Đèn LED sân vườn PPOA6L
Đèn LED sân vườn PPOA6L
Mã sản phẩm : PPOA6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 513  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.979.000VND
Đèn LED sân vườn PPOB15L265
Đèn LED sân vườn PPOB15L265
Mã sản phẩm : PPOB15L265
Công suất : 15  W
Quang thông : 671  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.910.000VND
Đèn LED sân vườn PPOB15L650
Đèn LED sân vườn PPOB15L650
Mã sản phẩm : PPOB15L650
Công suất : 15  W
Quang thông : 671  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.388.000VND