Đèn LED sân vườn

Đèn LED sân vườn
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED sân vườn OLC140E27
Đèn LED sân vườn OLC140E27
Mã sản phẩm : OLC140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.677.000VND
Đèn LED sân vườn OLD140E27
Đèn LED sân vườn OLD140E27
Mã sản phẩm : OLD140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.455.000VND
Đèn LED sân vườn OLE140E27
Đèn LED sân vườn OLE140E27
Mã sản phẩm : OLE140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.420.000VND
Đèn LED sân vườn OLR140E27
Đèn LED sân vườn OLR140E27
Mã sản phẩm : OLR140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.105.000VND
Đèn LED sân vườn OLU140E27
Đèn LED sân vườn OLU140E27
Mã sản phẩm : OLU140E27
Công suất : 20  W
Quang thông : 1400  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
4.105.000VND
Đèn LED sân vườn PPOA6L
Đèn LED sân vườn PPOA6L
Mã sản phẩm : PPOA6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 513  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.979.000VND
Đèn LED sân vườn PPOB15L265
Đèn LED sân vườn PPOB15L265
Mã sản phẩm : PPOB15L265
Công suất : 15  W
Quang thông : 671  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.910.000VND
Đèn LED sân vườn PPOB15L650
Đèn LED sân vườn PPOB15L650
Mã sản phẩm : PPOB15L650
Công suất : 15  W
Quang thông : 671  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.388.000VND
Đèn LED sân vườn PPOC12L250
Đèn LED sân vườn PPOC12L250
Mã sản phẩm : PPOC12L250
Công suất : 12  W
Quang thông : 501  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.706.000VND
Đèn LED sân vườn PPOC12L650
Đèn LED sân vườn PPOC12L650
Mã sản phẩm : PPOC12L650
Công suất : 12  W
Quang thông : 501  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.183.000VND
Đèn LED sân vườn PPOD30L
Đèn LED sân vườn PPOD30L
Mã sản phẩm : PPOD30L
Công suất : 30  W
Quang thông : 2100  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
14.149.000VND
Đèn LED sân vườn PPOD7L200
Đèn LED sân vườn PPOD7L200
Mã sản phẩm : PPOD7L200
Công suất : 7  W
Quang thông : 442  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.628.000VND