Đèn âm sàn

Đèn âm sàn
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED âm sàn 4w PRGS4L
Đèn LED âm sàn 4w PRGS4L
Mã sản phẩm : PRGS4L
Công suất : 4  W
Quang thông : 320  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
892.000VND
Đèn LED âm sàn 9w PRGS9L
Đèn LED âm sàn 9w PRGS9L
Mã sản phẩm : PRGS9L
Công suất : 9  W
Quang thông : 744  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.327.000VND
Đèn LED âm sàn 5w PRGAA5L
Đèn LED âm sàn 5w PRGAA5L
Mã sản phẩm : PRGAA5L
Công suất : 5  W
Quang thông : 432  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
664.000VND
Đèn LED âm sàn 7w PRGBB7L
Đèn LED âm sàn 7w PRGBB7L
Mã sản phẩm : PRGBB7L
Công suất : 7  W
Quang thông : 67  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
807.000VND
Đèn LED âm sàn 7w PRGCC7L
Đèn LED âm sàn 7w PRGCC7L
Mã sản phẩm : PRGCC7L
Công suất : 7  W
Quang thông : 135  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
807.000VND
Đèn LED âm sàn 7w PRGDD7L
Đèn LED âm sàn 7w PRGDD7L
Mã sản phẩm : PRGDD7L
Công suất : 7  W
Quang thông : 188  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
807.000VND
Đèn LED âm sàn 3w PRGT3L
Đèn LED âm sàn 3w PRGT3L
Mã sản phẩm : PRGT3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 224  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
438.000VND
Đèn LED âm sàn 5w PRGT5L
Đèn LED âm sàn 5w PRGT5L
Mã sản phẩm : PRGT5L
Công suất : 5  W
Quang thông : 432  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
658.000VND
Đèn LED âm sàn 6w PRGT6L
Đèn LED âm sàn 6w PRGT6L
Mã sản phẩm : PRGT6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 518  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
917.000VND
Đèn LED âm sàn 9w PRGT9L
Đèn LED âm sàn 9w PRGT9L
Mã sản phẩm : PRGT9L
Công suất : 9  W
Quang thông : 774  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.327.000VND
Đèn LED âm sàn 18w PRGT18L
Đèn LED âm sàn 18w PRGT18L
Mã sản phẩm : PRGT18L
Công suất : 18  W
Quang thông : 1548  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.527.000VND
Đèn LED âm sàn 36w PRGT36L
Đèn LED âm sàn 36w PRGT36L
Mã sản phẩm : PRGT36L
Công suất : 36  W
Quang thông : 3096  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.543.000VND