Đèn LED dưới nước

Đèn LED dưới nước
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED dưới nước 12w PSPA12L
Đèn LED dưới nước 12w PSPA12L
Mã sản phẩm : PSPA12L
Công suất : 12  W
Quang thông : 905  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
5.208.000VND
Đèn LED dưới nước 12w PSPB12L
Đèn LED dưới nước 12w PSPB12L
Mã sản phẩm : PSPB12L
Công suất : 12  W
Quang thông : 382  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
7.527.000VND
Đèn LED dưới nước 24w PSPD24L
Đèn LED dưới nước 24w PSPD24L
Mã sản phẩm : PSPD24L
Công suất : 24  W
Quang thông : 1587  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
7.119.000VND
Đèn LED dưới nước 24w PSPE24L
Đèn LED dưới nước 24w PSPE24L
Mã sản phẩm : PSPE24L
Công suất : 24  W
Quang thông : 725  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
10.500.000VND
Đèn LED dưới nước 36w PSPG36L
Đèn LED dưới nước 36w PSPG36L
Mã sản phẩm : PSPG36L
Công suất : 36  W
Quang thông : 2376  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
10.879.000VND
Đèn LED dưới nước 36w PSPH36L
Đèn LED dưới nước 36w PSPH36L
Mã sản phẩm : PSPH36L
Công suất : 36  W
Quang thông : 1087  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
13.915.000VND
Đèn LED dưới nước 3w PRGU3L
Đèn LED dưới nước 3w PRGU3L
Mã sản phẩm : PRGU3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 178  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
380.000VND
Đèn LED dưới nước 6W PRGV6L
Đèn LED dưới nước 6W PRGV6L
Mã sản phẩm : PRGV6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 356  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
877.000VND
Đèn LED dưới nước 3w PRGY3L
Đèn LED dưới nước 3w PRGY3L
Mã sản phẩm : PRGY3L
Công suất : 3  W
Quang thông : 178  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.208.000VND
Đèn LED dưới nước 18w PRGZ18L
Đèn LED dưới nước 18w PRGZ18L
Mã sản phẩm : PRGZ18L
Công suất : 18  W
Quang thông : 1068  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.867.000VND
Đèn LED dưới nước 6w PRGW6L
Đèn LED dưới nước 6w PRGW6L
Mã sản phẩm : PRGW6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 360  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.344.000VND
Đèn LED dưới nước 9w PRGW9L
Đèn LED dưới nước 9w PRGW9L
Mã sản phẩm : PRGW9L
Công suất : 9  W
Quang thông : 540  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.150.000VND