Đèn LED gắn tường

Đèn LED gắn tường
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED gắn tường PWLAA8602L
Đèn LED gắn tường PWLAA8602L
Mã sản phẩm : PWLAA8602L
Công suất : 18  W
Quang thông : 1455  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.569.000VND
Đèn LED gắn tường PWLAE27
Đèn LED gắn tường PWLAE27
Mã sản phẩm : PWLAE27
Công suất : 10  W
Quang thông : 386  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
605.000VND
Đèn LED gắn tường PWLBB12058L
Đèn LED gắn tường PWLBB12058L
Mã sản phẩm : PWLBB12058L
Công suất : 8  W
Quang thông : 229  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.024.000VND
Đèn LED gắn tường PWLBE27
Đèn LED gắn tường PWLBE27
Mã sản phẩm : PWLBE27
Công suất : 15  W
Quang thông : 470  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.308.000VND
Đèn LED gắn tường PWLCC86017L
Đèn LED gắn tường PWLCC86017L
Mã sản phẩm : PWLCC86017L
Công suất : 14  W
Quang thông : 360  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.501.000VND
Đèn LED gắn tường PWLCE27
Đèn LED gắn tường PWLCE27
Mã sản phẩm : PWLCE27
Công suất : 20  W
Quang thông : 728  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
829.000VND
Đèn LED gắn tường PWLDD13L
Đèn LED gắn tường PWLDD13L
Mã sản phẩm : PWLDD13L
Công suất : 13  W
Quang thông : 950  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.501.000VND
Đèn LED gắn tường PWLDE27
Đèn LED gắn tường PWLDE27
Mã sản phẩm : PWLDE27
Công suất : 30  W
Quang thông : 796  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.576.000VND
Đèn LED gắn tường PWLEE10L
Đèn LED gắn tường PWLEE10L
Mã sản phẩm : PWLEE10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
705.000VND
Đèn LED gắn tường PWLFF10L
Đèn LED gắn tường PWLFF10L
Mã sản phẩm : PWLFF10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
705.000VND
Đèn LED gắn tường PWLGG6L
Đèn LED gắn tường PWLGG6L
Mã sản phẩm : PWLGG6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 282  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
509.000VND
Đèn LED gắn tường PWLHH6L
Đèn LED gắn tường PWLHH6L
Mã sản phẩm : PWLHH6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 282  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
625.000VND