Đèn LED gắn tường

Đèn LED gắn tường
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED gắn tường PWLT6L
Đèn LED gắn tường PWLT6L
Mã sản phẩm : PWLT6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 302  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.467.000VND
Đèn LED gắn tường PWLY12L
Đèn LED gắn tường PWLY12L
Mã sản phẩm : PWLY12L
Công suất : 12  W
Quang thông : 520  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.503.000VND
Đèn LED gắn tường PWLCC86017L
Đèn LED gắn tường PWLCC86017L
Mã sản phẩm : PWLCC86017L
Công suất : 14  W
Quang thông : 360  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.899.000VND
Đèn LED gắn tường PWLBB12058L
Đèn LED gắn tường PWLBB12058L
Mã sản phẩm : PWLBB12058L
Công suất : 8  W
Quang thông : 229  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.295.000VND
Đèn LED gắn tường PWLV7L
Đèn LED gắn tường PWLV7L
Mã sản phẩm : PWLV7L
Công suất : 7  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.071.000VND
Đèn LED gắn tường PWLAA8602L
Đèn LED gắn tường PWLAA8602L
Mã sản phẩm : PWLAA8602L
Công suất : 18  W
Quang thông : 1455  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.985.000VND
Đèn LED gắn tường PWLEE10L
Đèn LED gắn tường PWLEE10L
Mã sản phẩm : PWLEE10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
892.000VND
Đèn LED gắn tường PWLFF10L
Đèn LED gắn tường PWLFF10L
Mã sản phẩm : PWLFF10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
892.000VND
Đèn LED gắn tường PWLHH6L
Đèn LED gắn tường PWLHH6L
Mã sản phẩm : PWLHH6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 282  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
791.000VND
Đèn LED gắn tường PWLIIE27
Đèn LED gắn tường PWLIIE27
Mã sản phẩm : PWLIIE27
Công suất : 6  W
Quang thông : 282  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
855.000VND
Đèn LED gắn tường PWLJJE27
Đèn LED gắn tường PWLJJE27
Mã sản phẩm : PWLJJE27
Công suất : 9  W
Quang thông : 630  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
797.000VND
Đèn LED gắn tường PWLKK6L
Đèn LED gắn tường PWLKK6L
Mã sản phẩm : PWLKK6L
Công suất : 6  W
Quang thông : 475  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
922.000VND