Đèn LED sân vườn

Đèn LED sân vườn
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED sân vườn PPOOE27
Đèn LED sân vườn PPOOE27
Mã sản phẩm : PPOOE27
Công suất : 9  W
Quang thông : 402  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.068.000VND
Đèn LED sân vườn PPOP10L
Đèn LED sân vườn PPOP10L
Mã sản phẩm : PPOP10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 402  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.486.000VND
Đèn LED sân vườn PPON10L390
Đèn LED sân vườn PPON10L390
Mã sản phẩm : PPON10L390
Công suất : 10  W
Quang thông : 724  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.696.000VND
Đèn LED sân vườn PPON10L640
Đèn LED sân vườn PPON10L640
Mã sản phẩm : PPON10L640
Công suất : 10  W
Quang thông : 724  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.989.000VND
Đèn LED sân vườn PPOQ10L370
Đèn LED sân vườn PPOQ10L370
Mã sản phẩm : PPOQ10L370
Công suất : 10  W
Quang thông : 521  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.536.000VND
Đèn LED sân vườn PPOQ10L650
Đèn LED sân vườn PPOQ10L650
Mã sản phẩm : PPOQ10L650
Công suất : 10  W
Quang thông : 521  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.784.000VND
Đèn LED sân vườn PPOQ10L800
Đèn LED sân vườn PPOQ10L800
Mã sản phẩm : PPOQ10L800
Công suất : 10  W
Quang thông : 521  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.989.000VND
Đèn LED sân vườn PPOR10L400
Đèn LED sân vườn PPOR10L400
Mã sản phẩm : PPOR10L400
Công suất : 10  W
Quang thông : 458  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.696.000VND
Đèn LED sân vườn PPOR10L650
Đèn LED sân vườn PPOR10L650
Mã sản phẩm : PPOR10L650
Công suất : 10  W
Quang thông : 458  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.886.000VND
Đèn LED sân vườn PPOR10L800
Đèn LED sân vườn PPOR10L800
Mã sản phẩm : PPOR10L800
Công suất : 10  W
Quang thông : 458  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.033.000VND
Đèn LED sân vườn PPOS10L400
Đèn LED sân vườn PPOS10L400
Mã sản phẩm : PPOS10L400
Công suất : 10  W
Quang thông : 686  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.594.000VND
Đèn LED sân vườn PPOS10L650
Đèn LED sân vườn PPOS10L650
Mã sản phẩm : PPOS10L650
Công suất : 10  W
Quang thông : 686  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.784.000VND