Đèn LED sản xuất theo đơn đặt hàng

Đèn LED sản xuất theo đơn đặt hàng
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PASA40L
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PASA40L
Mã sản phẩm : PASA40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.087.000VND
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PASB40L
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PASB40L
Mã sản phẩm : PASB40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.768.000VND
Đèn LED thanh âm trần PASC40L
Đèn LED thanh âm trần PASC40L
Mã sản phẩm : PASC40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.936.000VND
Đèn LED thanh âm trần PASD40L
Đèn LED thanh âm trần PASD40L
Mã sản phẩm : PASD40L
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.390.000VND
Đèn LED thanh âm trần PHLM10L
Đèn LED thanh âm trần PHLM10L
Mã sản phẩm : PHLM10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
615.000VND
Đèn LED thanh âm trần PHLM20L
Đèn LED thanh âm trần PHLM20L
Mã sản phẩm : PHLM20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.202.000VND
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PHLN10L
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PHLN10L
Mã sản phẩm : PHLN10L
Công suất : 10  W
Quang thông : 800  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.183.000VND
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PHLN20L
Đèn LED thanh gắn nổi hoặc treo trần PHLN20L
Mã sản phẩm : PHLN20L
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.271.000VND
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRA800L72
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRA800L72
Mã sản phẩm : PMRA800L72
Công suất : 72  W
Quang thông : 5040  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.720.000VND
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRB800L78
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRB800L78
Mã sản phẩm : PMRB800L78
Công suất : 78  W
Quang thông : 5460  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
3.069.000VND
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRC800L72
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRC800L72
Mã sản phẩm : PMRC800L72
Công suất : 72  W
Quang thông : 5040  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
2.511.000VND
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRD800L66
Đèn LED gắn nổi hoặc treo trần PMRD800L66
Mã sản phẩm : PMRD800L66
Công suất : 66  W
Quang thông : 4620  lm
Tuổi thọ : 25000  giờ
1.953.000VND