Máng đèn chống thấm - chống bụi

Máng đèn chống thấm - chống bụi
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH118L10
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH118L10
Mã sản phẩm : PIFH118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 930  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
611.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH136L18
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH136L18
Mã sản phẩm : PIFH136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2500  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
921.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH218L20
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH218L20
Mã sản phẩm : PIFH218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1860  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
985.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH236L36
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH236L36
Mã sản phẩm : PIFH236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.253.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI118L10
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI118L10
Mã sản phẩm : PIFI118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 930  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
525.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI136L18
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI136L18
Mã sản phẩm : PIFI136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 1860  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
735.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI218L20
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI218L20
Mã sản phẩm : PIFI218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1860  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
775.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI236L36
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI236L36
Mã sản phẩm : PIFI236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.005.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK118L10
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK118L10
Mã sản phẩm : PIFK118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.024.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK136L18
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK136L18
Mã sản phẩm : PIFK136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.656.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK218L20
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK218L20
Mã sản phẩm : PIFK218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.277.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK236L36
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK236L36
Mã sản phẩm : PIFK236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.033.000VND