Máng đèn chống thấm - chống bụi

Máng đèn chống thấm - chống bụi
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH118L10
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH118L10
Mã sản phẩm : PIFH118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 930  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
773.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH136L18
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH136L18
Mã sản phẩm : PIFH136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 1860  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.165.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH218L20
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFH218L20
Mã sản phẩm : PIFH218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1860  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.246.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH236L36
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFH236L36
Mã sản phẩm : PIFH236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.585.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI118L10
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI118L10
Mã sản phẩm : PIFI118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 930  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
664.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI136L18
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI136L18
Mã sản phẩm : PIFI136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 1860  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
930.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI218L20
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFI218L20
Mã sản phẩm : PIFI218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1860  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
980.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI236L36
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFI236L36
Mã sản phẩm : PIFI236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3720  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.271.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK118L10
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK118L10
Mã sản phẩm : PIFK118L10
Công suất : 10  W
Quang thông : 1000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.295.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK136L18
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK136L18
Mã sản phẩm : PIFK136L18
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.095.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK218L20
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 0,6m PIFK218L20
Mã sản phẩm : PIFK218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 2000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.615.000VND
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK236L36
Bộ đèn chống thấm – chống bụi 1,2m PIFK236L36
Mã sản phẩm : PIFK236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 4000  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.572.000VND