Máng đèn tán quang

Máng đèn tán quang
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB218L20
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB218L20
Mã sản phẩm : PRFB218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
691.000VND
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB236L36
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB236L36
Mã sản phẩm : PRFB236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
976.000VND
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB318L30
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB318L30
Mã sản phẩm : PRFB318L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.060.000VND
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB336L54
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB336L54
Mã sản phẩm : PRFB336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 4800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.554.000VND
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB418L40
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB418L40
Mã sản phẩm : PRFB418L40
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.317.000VND
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB436L72
Máng đèn tán quang âm trần T-bar PRFB436L72
Mã sản phẩm : PRFB436L72
Công suất : 80  W
Quang thông : 6400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.927.000VND
Máng đèn tán quang âm trần PRFF218L20
Máng đèn tán quang âm trần PRFF218L20
Mã sản phẩm : PRFF218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
737.000VND
Máng đèn tán quang âm trần PRFF236L36
Máng đèn tán quang âm trần PRFF236L36
Mã sản phẩm : PRFF236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.123.000VND
Máng đèn tán quang âm trần PRFF318L30
Máng đèn tán quang âm trần PRFF318L30
Mã sản phẩm : PRFF318L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.101.000VND
Máng đèn tán quang âm trần PRFF336L54
Máng đèn tán quang âm trần PRFF336L54
Mã sản phẩm : PRFF336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 4800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.662.000VND
Máng đèn tán quang âm trần PRFF418L40
Máng đèn tán quang âm trần PRFF418L40
Mã sản phẩm : PRFF418L40
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.364.000VND
Máng đèn tán quang âm trần PRFF436L72
Máng đèn tán quang âm trần PRFF436L72
Mã sản phẩm : PRFF436L72
Công suất : 80  W
Quang thông : 6400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.133.000VND