Máng tán quang gắn nổi

Máng tán quang gắn nổi
Công suất
Tuổi thọ
Cấp bảo vệ
Chọn khoảng giá (VNĐ)
Sắp xếp theo
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB218L20
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB218L20
Mã sản phẩm : PSFB218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
874.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB236L36
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB236L36
Mã sản phẩm : PSFB236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.235.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB318L30
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB318L30
Mã sản phẩm : PSFB318L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.341.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB336L54
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB336L54
Mã sản phẩm : PSFB336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 4800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.966.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB418L40
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB418L40
Mã sản phẩm : PSFB418L40
Công suất : 40  W
Quang thông : 3200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.666.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB436L72
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFB436L72
Mã sản phẩm : PSFB436L72
Công suất : 80  W
Quang thông : 6400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
2.438.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD218L20
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD218L20
Mã sản phẩm : PSFD218L20
Công suất : 20  W
Quang thông : 1200  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
732.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD236L36
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD236L36
Mã sản phẩm : PSFD236L36
Công suất : 40  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.009.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD318L30
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD318L30
Mã sản phẩm : PSFD318L30
Công suất : 30  W
Quang thông : 1800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.101.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD336L54
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD336L54
Mã sản phẩm : PSFD336L54
Công suất : 60  W
Quang thông : 3600  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.590.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD418L40
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD418L40
Mã sản phẩm : PSFD418L40
Công suất : 40  W
Quang thông : 2400  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.397.000VND
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD436L72
Máng đèn tán quang gắn nổi PSFD436L72
Mã sản phẩm : PSFD436L72
Công suất : 80  W
Quang thông : 4800  lm
Tuổi thọ : 50000  giờ
1.930.000VND